Er gelden vanuit de overheid regels voor het verhuren van woningen. Dat betekent dat wij al onze sociale huurwoningen verhuren aan woningzoekenden met een inkomen dat volgens de wet 'past' bij de huurprijs. Zo zorgen wij ervoor dat mensen met het laagste inkomen ook de laagste huur betalen. Passend toewijzen betekent dat je alleen recht hebt op een woning die past bij jouw inkomen en het aantal mensen waarmee je samenwoont (huishoudgrootte). Bij je inschrijving bij Woongaard vragen we daarom om je inkomensgegevens. We controleren bij de Belastingdienst of deze gegevens kloppen.

Als je op zoek bent naar een woning, kom je niet automatisch in aanmerking voor elke huurwoning. Bij het aanbieden van een woning kijken we naar het totale inkomen van alle mensen die meeverhuizen. Kinderen tellen we niet mee. Dit totale inkomen noemen we verzamelinkomen. We kijken ook naar de grootte van je huishouden. Dat zijn alle mensen die meeverhuizen, ook kinderen. Dit samen bepaalt op welke woningen je kunt reageren.

Om je zo goed mogelijk te informeren, vermelden we bij elke advertentie op onze website
www.woongaard.com
de voorwaarden. Als je ingelogd bent, zie je alleen de woningen die passen bij jouw inkomen en huishouden.

Wil je meer weten over de huidige regels en inkomensgrenzen voor passend toewijzen? Kijk dan op de informatiepagina op Woongaard:
Passend toewijzen

 

Woonstichting

Land van Altena