Terug naar overzicht

Woonstichting Land van Altena heeft op 25 februari het contract getekend met Bouwbedrijf
De Langen & Van den Berg voor de bouw van 25 nieuwe huurappartementen op het terrein naast “De Nieuwenaar” in Almkerk. Er wordt dit jaar nog gestart met de bouw. Het complex zal de naam “De Linde” gaan krijgen, de naam is ontleend aan de lindeboom welke nu op het terrein aanwezig is.

Het complex zal bestaan uit vier woonlagen, waarbij met het ontwerp goed gekeken is naar de omgeving. De woningen zullen zowel voor starters op de woningmarkt, kleine gezinnen als senioren geschikt zijn. Uiteraard zullen de appartementen voldoen aan alle eisen die gesteld worden aan duurzaam bouwen. De woningen zullen t.z.t. aangeboden worden op de website van Woongaard.

Vanwege de huidige Covid-19 regels kunnen wij belangstellenden en omwonenden niet uitnodigen voor een bijeenkomst om het plan te presenteren. Om toch een beeld te krijgen van de plannen kunt u hier een filmpje bekijken  

Woonstichting

Land van Altena