Onze ambities en strategie voor de komende jaren hebben we uiteengezet in het
ondernemingsplan. Deze zijn afgestemd op onze missie, visie, kernwaarden en de maatschappelijke ontwikkelingen waarmee we te maken hebben.

Woonstichting

Land van Altena