In het jaarplan leggen we onze plannen voor het komende jaar vast in concrete doelen, resultaten en activiteiten. Het jaarplan vormt de leidraad voor onze acties en wordt door de Raad van Commissarissen gebruikt om toezicht te houden.

Woonstichting

Land van Altena