De Raad van Commissarissen (RvC) is het toezichthoudend orgaan binnen
Woonstichting Land van Altena.

De RvC houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken binnen de woonstichting. Ook staat zij de directeur/bestuurder met advies terzijde en vervult zij voor haar
de werkgeversrol. Jaarlijks legt de RvC verantwoording af in het jaarverslag.

De RvC bestaat momenteel uit vijf leden. 

Jan Bel, voorzitter RvC, lid auditcommissie

jan bel intro"In de RvC ben ik met name betrokken op de financiële verantwoordelijkheden, vanwege mijn achtergrond als bankier. Bijna veertig jaar ben ik werkzaam bij banken, mn bij de ING in verschillende rollen voor de zakelijke klanten en de laatste tijd in een directiefunctie.

Naast mijn professionele loopbaan, heb ik mij ingezet als vrijwilliger in mijn omgeving in verschillende rollen bij verenigingen en in de vorm van persoonlijke begeleiding van een zorgbehoevende. Ik woon met veel plezier in Sleeuwijk, ben getrouwd heb 3 kinderen en 1 kleindochter. Graag mag ik mijn vrije tijd besteden aan sport, koken en gezelligheid met familie en vrienden."

Anita van Hezik, lid RvC, lid selectie- en remuneratiecommissie

anita van hezik

"Mijn ruime werkervaring in de volkshuisvesting, zet ik sinds februari 2019 in als lid van de raad van commissarissen bij Land van Altena. Ik vind het erg boeiend om als commissaris vanuit een andere invalshoek mee na te denken over vraagstukken als goed en betaalbaar wonen. In het dagelijks leven werk ik als zelfstandig adviseur voor woningcorporaties en gemeenten aan onder meer vastgoedstrategie, woonbeleid en woonvisies. Verder ben ik actief in een netwerk Vrouwen in de Volkshuisvesting, dat ik samen met een vriendin in Midden-Brabant heb opgezet. Af en toe schrijf ik een blog en ik heb enkele artikelen gepubliceerd over wonen en volkshuisvesting.

Als ik niet werk, doe ik veel verschillende dingen: ik sport, ik maak zelf kleding, ik heb literaire korte verhalen geschreven, ik hou van lezen en ik vind het altijd erg gezellig om met vrienden bij te praten tijdens een etentje. Samen met mijn vriend woon ik in Tilburg en we gaan graag (en vaak) op vakantie, van kamperen in Europa, tot rondreizen in Azië, Zuid- of Midden-Amerika."

Hans van Hees, vice-voorzitter RvC, voorzitter selectie- en remuneratiecommissie

collega cirkel

"Na ruim 25 jaar in verschillende functies, zowel in vast dienstverband en als interim manager bij diverse woningcorporaties te hebben gewerkt heb ik de overstap gemaakt om voor de sector te gaan werken. Mijn aandachtgebieden lagen op het gebied van vastgoedstrategie, duurzaamheid, (resultaatgericht) samenwerken en organisatie- en verandermanagement. De sector van woningcorporaties is een mooie, boeiende en betekenisvolle sector waar ik graag direct of indirect mijn inzet voor wil leveren.

In mijn dagelijkse werk ben ik actief bij een onderhoudsbedrijf in de regio Zeeland en West Brabant en werken we veel voor woningcorporaties en andere grote vastgoedeigenaren zoals scholengemeenschappen en vakantieparken.

Samen met mijn gezin, vrouw en 2 kinderen verkennen we graag de wereld en zijn we altijd op zoek naar de mooie en bijzondere plekjes die de aarde nog heeft. Ik woon in de buurgemeente van Altena en fiets met enige regelmaat door dit mooie gebied."

Paulien Tanja, lid RvC, voorzitter auditcommissie

collega cirkel

"Betaalbare, goede sociale huurwoningen zijn belangrijk voor de mensen die zelf niet in woonruimte kunnen voorzien en hiervoor wil ik me graag in zetten. Al vanaf jonge leeftijd ben ik maatschappelijk betrokken, met name door politiek bezig te zijn. In de Hoeksche Waard ben ik raadslid en wethouder geweest.

Ik heb er voor gekozen om niet politiek actief te zijn, maar me voor de volkshuisvesting in te zetten. Toen ik de kans kreeg om bij Woonstichting Land van Altena benoemd te worden, heb ik het met beide handen aangegrepen.

Na diverse functies bij de gemeente Rotterdam te hebben vervuld (laatste 5,5 jaar leidinggevende bij de afdeling Vastgoed), ben ik nu werkzaam als clustermanager Publieksaccommodaties bij de gemeente Dordrecht. Ook hier ben ik verantwoordelijk voor al het maatschappelijk Vastgoed en het Biesboschcentrum, Duurzaamheidscentrum en stadsboerderij Weizicht, twee begraafplaatsen en het crematorium Essenhof, sportaccommodaties, parkeren.

Als nevenwerkzaamheden ben ik naast lid van de RvC van Woonstichting Land van Altena, RvC lid (huurderscommissaris) bij Groen Wonen Vlist in Haastrecht en voorzitter van de RvC van woningbouwvereniging Samenwerking te Slikkeveer, Ridderkerk.

Ik woon met mijn gezin in de Hoeksche Waard, een mooi eiland waar ik veel in de natuur te vinden ben. Ook reizen we graag naar verre landen. Naast reizen lees ik veel, ben ik veel creatief bezig en sport ik graag."

Johannes Versluijs, lid RvC

collega cirkel

"Zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt; die uitdaging wordt steeds groter. Woonstichting Land van Altena doet dit op haar eigen wijze door in kansen te denken en met de overtuiging dat woonplezier voorop staat.

Graag draag ik hieraan bij als lid van de Raad van Commissarissen. Niet alleen met mijn kennis en kunde als vastgoedjurist, maar zeker ook met mijn maatschappelijke betrokkenheid. Ik ben lid van de Raad van Toezicht van Kiem Onderwijs en Opvang, een scholengemeenschap in Uden. De afgelopen 12 jaar was ik lid van de Raad van Commissarissen van Rabobank Altena Bommelerwaard en de laatste jaren ook voorzitter van de Ledenraad. Daarnaast zit ik in het jeugdbestuur van voetbalvereniging Wilhelmina’26 uit Wijk en Aalburg.

Ik woon met veel plezier in Wijk en Aalburg met mijn vrouw en twee kinderen. We zijn een actief gezin, zowel met sporten als op vakanties. Zelf tour ik regelmatig op mijn racefiets door de gemeente Altena en ver daarbuiten."

Een lid van de RC moet aan bepaalde eisen en vaardigheden voldoen. Hiervoor zijn kwaliteitsprofielen gemaakt.

Bij de samenstelling van de RvC streven we er verder naar om de volgende deskundigheden te laten vertegenwoordigen:

  • bedrijfseconomie en financiën
  • volkshuisvesting
  • vastgoedontwikkeling en beheer
  • samenlevingsontwikkeling
  • wet- en regelgeving

Indien de RvC één of meerdere van deze deskundigheden ontbeert, kunnen zij zich ter zijde laten staan door adviseurs.

De leden van de RvC houden de kwaliteit van hun dienstverlening op peil en vergroten hun kwaliteiten door het volgen van permanente educatie.

  • Bekijk het overzicht behaalde PE-punten door de leden van de RvC.

Woonstichting

Land van Altena