Onze woningcorporatie beschikt over een tweelagenstructuur: een werkorganisatie met aansturing door een directeur/bestuurder en een toezichthoudend orgaan.

Woonstichting Land van Altena wordt geleid door directeur/bestuurder Anja Verdaasdonk van Weerlee. De Raad van Commissarissen ziet toe op het werk van de directeur/bestuurder en de werkorganisatie.

Bestuur

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur zijn in de statuten omschreven. Eén en ander is uitgewerkt in het bestuursreglement.

Werkorganisatie

 

Voor al uw vragen over huren, huurbetaling en huursubsidie kunt u terecht bij de afdeling Wonen. Verder kunt u zich bij deze afdeling aanmelden voor een nieuwe woning, of de huur van uw huidige woning opzeggen.

verhuur@landvanaltena.nllogo lva

De afdeling Vastgoed kent toezichthoudende en uitvoerende medewerkers:

  • De afdeling toezicht maakt plannen en begrotingen voor het goed onderhouden van onze woningen. Daarnaast houdt de afdeling toezicht op het werk dat wordt gedaan aan de woningen en zorgt ze ervoor dat uw reparatieverzoeken snel en goed worden afgehandeld.
  • De afdeling uitvoerend komt bij u thuis om mankementen aan uw woning goed en snel te repareren. Daarvoor huren we soms andere bedrijven in. Het meeste wordt echter gedaan vanuit de eigen werkplaats door onze onderhoudsmedewerkers.

onderhoud@landvanaltena.nllogo lva

Woonstichting

Land van Altena