Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over onze organisatie of één van onze medewerkers? Bent u het niet eens met een beslissing die is genomen? Probeer er dan eerst met de betreffende afdeling of persoon zelf uit te komen. Als dat niet lukt, kunt u de volgende stappen nemen:

  • U kunt uw klacht aankaarten bij de directeur/bestuurder door een e-mail te sturen of brief te schrijven. Leg duidelijk uit wat de situatie is en wat uw klacht is.
  • Als er onduidelijkheden zijn, zal de directeur/bestuurder u uitnodigen om één en ander te komen toelichten.
  • Vervolgens zal zij een besluit nemen en u daarvan op de hoogte stellen.
  • Bent u het niet eens met dit besluit , dan hebt u het recht om in beroep te gaan bij de Regionale Klachtencommissie.

Als we er samen niet uitkomen

Wij zijn aangesloten bij de Regionale Klachtencommissie Rivierenland, die geschillen behandelt voor woningcorporaties.
Bij deze commissie kunt u terecht als u het niet eens bent met een beslissing, die door de corporatie is genomen.

  • U kunt uw geschil kenbaar maken via het geschillenformulier hieronder. Leest u ook het reglement van de commissie en het document 'Informatie over een geschil'.
  • Na ontvangst van uw formulier, zal de Regionale Klachtencommissie uw geschil bestuderen en de mensen en instanties horen, waar u mee te maken hebt gehad.
  • Zo nodig wordt ook u uitgenodigd om uw geschil toe te lichten.
  • Vervolgens zal de commissie een voorstel doen om uw klacht op te lossen.

Downloads

Woonstichting

Land van Altena