Wij streven ernaar om zo integer mogelijk om te gaan met huurders, woningzoekenden, leveranciers, relaties en elkaar. Daarvoor hebben we een integriteitscode opgesteld.
Alle werknemers, de directeur/bestuurder en leden van Raad van Commissarissen van Woonstichting Land van Altena hebben deze code ondertekend.

Wij stellen het op prijs dat u ons aanspreekt als iemand binnen onze corporatie in strijd met de integriteitscode handelt: Integriteitscode Woonstichting Land van Altena.

info@landvanaltena.nlicon e-mail

Woonstichting

Land van Altena