De woonstichting is lid van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Door dit lidmaatschap onderschrijven wij de AedesCode en de GovernanceCode voor woningcorporaties.

In de AedesCode hebben de corporaties die lid zijn van Aedes neergelegd waar zij voor staan en waarop zij kunnen worden aangesproken.

De GovernanceCode is een integraal onderdeel van de AedesCode en geeft richting aan de wijze waarop bestuur en Raad van Commissarissen functioneren, evenals de wijze waarop zij verantwoording afleggen over hun resultaten.

Woonstichting

Land van Altena