Woonstichting Land van Altena is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze ANBI-status sluit aan bij onze missie, visie en opgaven. 

Publicatie ANBI 

 

Woonstichting

Land van Altena