Woonstichting
Land van Altena

Woonstichting Land van Altena is een actieve woningcorporatie met huurwoningen in Almkerk, Nieuwendijk, Uitwijk en Waardhuizen. Wij dragen zorg voor betaalbare, kwalitatief goede en passende huisvesting voor mensen die daarin niet zelfstandig kunnen voorzien. Bovenal gaat onze aandacht uit naar mensen met een laag inkomen, ouderen en mensen met een beperking en/of zorgvraag. Als maatschappelijk dienstverlener stimuleren en koesteren we daarnaast initiatieven op het gebied van welzijn, zorg en leefbaarheid.

Dicht bij de huurders, dicht bij de buurt

Met een woningbezit van 960 woningen behoort onze woonstichting tot de kleinere corporaties in Nederland. Hoewel het een tijdje mode is geweest om door middel van fusie tot grotere corporaties te komen, hebben wij ervoor gekozen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven (onder meer na onderzoek van de Tilburgse Universiteit). Door klein te blijven, staan we dicht bij de huurders en dicht bij de dorpen en buurten waarin wij werken.

Waar wij voor staan

Onze focus ligt op de huisvesting van mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt en op het, waar nodig, bijdragen aan de leefkwaliteit van het woongebied.

Keuzevrijheid voor iedereen

We willen dat mensen met plezier (komen)wonen in de gemeente Altena. Keuzevrijheid om te wonen in het dorp en de woning die het beste past, is daarbij belangrijk. Wij dragen zorg voor een betaalbare en beschikbare woningvoorraad met een diverse samenstelling, die voldoet aan de wensen van zowel jongeren, ouderen (met zorg) en gezinnen.

Kwaliteit, comfort en veiligheid

Onze huurders kunnen rekenen op een goed onderhouden woning. Wij vinden het belangrijk om te investeren in kwaliteit, comfort en veiligheid. Een essentieel onderdeel van de woningverbetering is het verhogen van de energetische kwaliteit van onze woningen. Niet alleen komt dit ten goede aan de portemonnee van de huurder­, maar ook aan het milieu.

Een leefbare buurt

De leefbaarheid van de dorpen ligt ons na aan het hart. Zonder onze primaire focus los te laten, hebben we de afgelopen jaren ook een belangrijke rol op ons genomen als netwerkpartner op het terrein van zorg, welzijn en leefbaarheid. Prettig leven gaat namelijk verder dan de woning alleen. Daarom blijven we ons lokaal bewegen op het brede terrein van wonen en stimuleren we lokale initiatieven waar we dit kunnen.

1. Verantwoordelijk en betrokken

We voelen ons verantwoordelijk voor en betrokken bij de woonwensen van onze huidige en toekomstige bewoners. We stellen deze centraal en handelen daarnaar.

2. Laagdrempelig

Als maatschappelijk ondernemer staan we tussen onze bewoners, zijn we toegankelijk en makkelijk te benaderen.

3. Flexibel

Waar een wil is, is een weg. We sluiten als maatschappelijke dienstverlener aan bij kleinschalige initiatieven op het gebied van welzijn, zorg en leefbaarheid.

Woonstichting

Land van Altena