De Raad van Commissarissen (RvC) is het toezichthoudend orgaan binnen
Woonstichting Land van Altena.

De RvC houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken binnen de woonstichting. Ook staat zij de directeur/bestuurder met advies terzijde en vervult zij voor haar
de werkgeversrol. Jaarlijks legt de RvC verantwoording af in het jaarverslag.

De RvC bestaat uit vijf leden. 

Herman Streefkerk
voorzitter RvC, voorzitter Remuneratiecommissie

herman streefkerk

"Na ruim 40 jaar in de bouw/projectontwikkeling te hebben gewerkt ben ik medio 2014 vervroegd uitgetreden. De hierin 'opgebouwde' kennis en ervaring mag ik vanaf 2015 inzetten als commissaris bij Woonstichting Land van Altena met als profiel: vastgoed, bouw- en projectontwikkeling.

  • Privé: getrouwd, 3 kinderen en 6 kleinkinderen.
  • Hobby's: reizen, wintersport.
  • Quote: Het actief zijn in de corporatiesector is buitengewoon inspirerend en nooit saai."

Pim van Mourik
lid RvC, voorzitter Auditcommissie

pim van mourik

"Ik heb altijd voor mensen en met huizen gewerkt. Eerst als makelaar, daarna als consulent bij het NCIV (een voorloper van AEDES).
In Oudenbosch en omstreken was ik directeur bij Woonstichting St. Bernardus; in Gorinchem bij Chr. Stichting voor Woonzorg Bouwen en Bewaren, die later als Palissade fuseerde met Bevo tot Poort6. En dan nu commissaris bij Woonstichting Land van Altena, de mooiste van allemaal. Dat vinden ook mijn vrouw en onze drie kinderen. De drie kleinkinderen willen het eerst nog wel eens zien. Dat gebeurt binnenkort."

Jan Bel
lid RvC, vice-voorzitter RvC, lid Auditcommissie

jan bel intro"In de RvC ben ik met name betrokken op de financiële verantwoordelijkheden, vanwege mijn achtergrond als bankier. Bijna veertig jaar ben ik werkzaam bij banken, mn bij de ING in verschillende rollen voor de zakelijke klanten en de laatste tijd in een directiefunctie.

Naast mijn professionele loopbaan, heb ik mij ingezet als vrijwilliger in mijn omgeving in verschillende rollen bij verenigingen en in de vorm van persoonlijke begeleiding van een zorgbehoevende. Ik woon met veel plezier in Sleeuwijk, ben getrouwd heb 3 kinderen en 1 kleindochter. Graag mag ik mijn vrije tijd besteden aan sport, koken en gezelligheid met familie en vrienden."

Anita van Hezik
lid RvC, secretaris RvC, lid Remuneratiecommissie

anita van hezik

"Mijn ruime werkervaring in de volkshuisvesting, zet ik sinds februari 2019 in als lid van de raad van commissarissen bij Land van Altena. Ik vind het erg boeiend om als commissaris vanuit een andere invalshoek mee na te denken over vraagstukken als goed en betaalbaar wonen. In het dagelijks leven werk ik als zelfstandig adviseur voor woningcorporaties en gemeenten aan onder meer vastgoedstrategie, woonbeleid en woonvisies. Verder ben ik actief in een netwerk Vrouwen in de Volkshuisvesting, dat ik samen met een vriendin in Midden-Brabant heb opgezet. Af en toe schrijf ik een blog en ik heb enkele artikelen gepubliceerd over wonen en volkshuisvesting.

Als ik niet werk, doe ik veel verschillende dingen: ik sport, ik maak zelf kleding, ik heb literaire korte verhalen geschreven, ik hou van lezen en ik vind het altijd erg gezellig om met vrienden bij te praten tijdens een etentje. Samen met mijn vriend woon ik in Tilburg en we gaan graag (en vaak) op vakantie, van kamperen in Europa, tot rondreizen in Azië, Zuid- of Midden-Amerika."

Hans van Hees
lid RvC

collega cirkel

"Na ruim 25 jaar in verschillende functies, zowel in vast dienstverband en als interim manager bij diverse woningcorporaties te hebben gewerkt heb ik de overstap gemaakt om voor de sector te gaan werken. Mijn aandachtgebieden lagen op het gebied van vastgoedstrategie, duurzaamheid, (resultaatgericht) samenwerken en organisatie- en verandermanagement. De sector van woningcorporaties is een mooie, boeiende en betekenisvolle sector waar ik graag direct of indirect mijn inzet voor wil leveren.

In mijn dagelijkse werk ben ik actief bij een onderhoudsbedrijf in de regio Zeeland en West Brabant en werken we veel voor woningcorporaties en andere grote vastgoedeigenaren zoals scholengemeenschappen en vakantieparken.

Samen met mijn gezin, vrouw en 2 kinderen verkennen we graag de wereld en zijn we altijd op zoek naar de mooie en bijzondere plekjes die de aarde nog heeft. Ik woon in de buurgemeente van Altena en fiets met enige regelmaat door dit mooie gebied."

Een lid van de RC moet aan bepaalde eisen en vaardigheden voldoen. Hiervoor zijn kwaliteitsprofielen gemaakt.

Bij de samenstelling van de RvC streven we er verder naar om de volgende deskundigheden te laten vertegenwoordigen:

  • bedrijfseconomie en financiën
  • volkshuisvesting
  • vastgoedontwikkeling en beheer
  • samenlevingsontwikkeling
  • wet- en regelgeving

Indien de RvC één of meerdere van deze deskundigheden ontbeert, kunnen zij zich ter zijde laten staan door adviseurs.

De leden van de RvC houden de kwaliteit van hun dienstverlening op peil en vergroten hun kwaliteiten door het volgen van permanente educatie.

  • Bekijk het overzicht behaalde PE-punten door de leden van de RvC.

Woonstichting

Land van Altena