Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over onze organisatie of één van onze medewerkers? Bent u het niet eens met een beslissing die is genomen? Probeer er dan eerst met de betreffende afdeling of persoon zelf uit te komen. Als dat niet lukt, kunt u de volgende stappen nemen:

  • U kunt uw klacht aankaarten bij de directeur/bestuurder door een brief te schrijven. Leg duidelijk uit wat de situatie is en wat uw klacht is.
  • Als er onduidelijkheden zijn, zal de directeur/bestuurder u uitnodigen om één en ander te komen toelichten.
  • Vervolgens zal zij een besluit nemen en u daarvan op de hoogte stellen.
  • Is dit besluit in uw nadeel, dan hebt u het recht om in beroep te gaan bij de Regionale Geschillen Commissie.

Als we er samen niet uitkomen

Sinds 2009 is er een Regionale Geschillen Commissie, die geschillen behandelt voor de corporaties Woonlinie, Woonservice Meander, Woonstichting Land van Altena en Woongaard (enkel voor woningzoekenden uit het Land van Heusden en Altena).
Bij deze commissie kunt u terecht als u het niet eens bent met een beslissing, die door de corporatie is genomen. De commissie bestaat uit 3 leden.

  • U kunt uw geschil kenbaar maken via het geschillenformulier hieronder. Leest u ook het reglement van de commissie en het document 'Informatie over een geschil'.
  • Na ontvangst van uw formulier, zal de Regionale Geschillen Commissie uw geschil bestuderen en de mensen en instanties horen, waar u mee te maken hebt gehad.
  • Uiteraard wordt ook u uitgenodigd om uw geschil toe te lichten.
  • Vervolgens zal de commissie een beslissing nemen en daarvan u en de directeur/bestuurder op de hoogte brengen.

Downloads

Woonstichting

Land van Altena