Woonstichting Land van Altena is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze ANBI-status sluit aan bij onze missie, visie en opgaven. RSIN Woonstichting Land van Altena: 3722922. 

Woonstichting

Land van Altena