Bent u huurder? Dan kunt u uw woning ruilen voor een andere huurwoning.
De woningen mogen in andere gemeenten staan en van andere woningcorporaties zijn.

Bij woningruil spreken 2 huurders met elkaar af om van woning te ruilen. Voor woningruil is toestemming nodig van beide verhuurders van de woningen. Daarom moet u zowel bij ons als bij de andere woningcorporatie een aanvraag indienen en documenten aanleveren.

Voorwaarden woningruil:

U moet zelf een kandidaat zoeken die met u van woning wil ruilen.
Als alle documenten ontvangen en akkoord zijn kunnen wij uw aanvraag verwerken.

Onderstaande documenten moet u samen met het aanvraagformulier bij ons inleveren:

  • Kopie ID of paspoort;
  • Inkomensverklaring van de belastingdienst van het afgelopen jaar of het voorgaande jaar;
  • Historisch uittreksel van de gemeente met daarop uw burgerlijke staat én gezinssamenstelling, deze mag maximaal 3 maanden oud zijn;
  • Inkomensgegevens van de afgelopen 3 maanden, zoals loonstroken of uitkeringsspecificaties.

Wij bepalen de nieuwe huurprijs voor een sociale huurwoning op basis van het inkomen van de ruilpartner en het aantal nieuwe bewoners, zie hiervoor de regels van passend toewijzen.

Woonstichting

Land van Altena