Ook voor aanpassingen in de tuin is vaak schriftelijk toestemming nodig. Denk aan het planten van bomen, het plaatsen van een tuinhuisje of aanbouw, zitkuil, vijver, border enz.

Een verzorgde tuin

Niet alleen u, maar ook uw buren en de buurt hebben belang bij een verzorgde voor- en achtertuin. Ook wij van de woningstichting vinden het belangrijk dat uw tuin wordt bijgehouden. Verwaarloosde tuinen doen afbreuk aan een leefbare woonomgeving en de verhuurbaarheid van onze woningen. Daarom verwachten we van onze huurders dat zowel huis als tuin een nette indruk maken.

Probeer overlast voor uw buren te voorkomen door rekening met elkaar te houden.
Denk aan geluidsoverlast, rook van uw BBQ, maar ook aan overlast veroorzaakt door de beplanting in uw tuin.

Plant geen hoog opschietende bomen en snoei de reeds aanwezige bomen in uw tuin regelmatig tot een maximale hoogte van 3 meter.

Tuintips

Door de tuin regelmatig bij te houden, wordt tuinieren nooit onbegonnen werk. Denkt u bij dit regelmatige tuinonderhoud aan het volgende:

 • Onkruid weghalen
 • Bestrating aanvegen
 • Regelmatig gras maaien
 • Regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen
 • (Zwerf)vuil verwijderen
 • Tuin niet als opslagplaats gebruiken
 • Uitwerpselen van huisdier elke dag verwijderen
 • Schoonhouden van berging
 • Kapotte tegels vervangen
 • Onderhouden van schuttingen
 • Verwijderen van onkruid in de brandgang 

Gebruik uw tuin en balkon niet als opslagplaats voor spullen en vervoersmiddelen.
Datzelfde geldt voor brandgangen.

LEES HIER ALLE REGELS

Woonstichting

Land van Altena