VRIENDELIJK VERZOEK

Wij verzoeken u stormschade, waar we buiten kantooruren niets aan kunnen doen, NIET te melden bij onze meldkamer. Dit op verzoek van de meldkamer, die ondanks behoorlijke opschaling overbelast is.
Gebruik alleen de meldkamer als er ook direct actie vereist is. Denk hierbij aan een uitgewaaid raam of gevaarlijke situatie. Een lekkage door weggewaaide dakpannen valt hier niet onder. Hier kunnen we in het donker en met storm niet veilig aan werken. Dit kunnen we doen zodra de storm is gaan liggen en het veilig is.

Meld de schade bij voorkeur per email naar onderhoud@landvanaltena.nl of per WhatsApp naar 0183-408788.

Wij danken u voor het begrip.

Woonstichting

Land van Altena