Wie doet wat?

Als u een woning van ons huurt, dan nemen wij een groot deel van het onderhoud uit handen. Maar u bent ook verantwoordelijk voor een deel van het onderhoud in en om uw woning. 'Wie wat doet' staat in onderstaand Onderhouds-ABC.
Bij de genoemde onderdelen in het Onderhouds-ABC, waar staat dat Woonstichting Land van Altena het moet onderhouden, repareren of vernieuwen, is dit enkel van toepassing als het betreffende onderdeel eigendom is van Woonstichting Land van Altena en het defect niet is ontstaan door toedoen van de huurder.

Controleer, voordat u een reparatie aan ons doorgeeft, het Onderhouds-ABC.
Houdt u er rekening mee, dat wij GEEN reparaties of onderhoud uitvoeren aan zaken die door uzelf zijn aangebracht, of die u van de vorige huurder heeft overgenomen!

Ontstoppingsverzekering

Om te voorkomen dat u een hoge rekening krijgt voor ontstoppingswerkzaamheden, kunt u voor € 1,50 per maand (prijspeil 2024) deelnemen aan de Ontstoppingsverzekering.
Vraag bij interesse een inschrijfformulier aan.   

Glasverzekering

Om kosten voor kapotte ruiten te voorkomen kunt u deelnemen aan onze Glasverzekering.
Dit kost € 1,- per maand (prijspeil 2019). 
Vraag bij interesse een inschrijfformulier  aan. 

Onderhouds-ABC

In dit Onderhouds-ABC staan vrijwel alle onderdelen van de woning alfabetisch op een rijtje. Per onderwerp is met een blauwe W (Woonstichting) of groene H (Huurder) aangegeven wie voor welk onderhoud verantwoordelijk is.

h =  Onderhoud door Woonstichting Land van Altena
h =  Onderhoud door Huurder
wh =  Verschilt of niet mogelijk (zie omschrijving)

Direct naar:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  Z

- A - 


Aanbouw

h Het plaatsen van een overkapping, afdak of aanbouw is niet toegestaan. Slechts onder bepaalde voorwaarden is het plaatsen van een schuurtje toegestaan. U dient hiervoor schriftelijke toestemming bij ons aan te vragen. Kijk voor meer informatie onder 'Zelf klussen of verbouwen' elders op onze site.

Afvoeren*

h

Het ontstoppen en repareren van afvoeren, sifons of zwanenhalzen van het balkon, de gootsteen, douche, wastafel, bad, fonteintje, wasmachine, wc en andere, niet gezamenlijke afvoeren en riolen. *Indien u deelnemer bent van de ontstoppingsverzekering, dan hoeft u de kosten niet zelf te betalen. Maakt u nog geen gebruik van onze ontstoppingsverzekering, maar wilt u dat alsnog doen? Vraag dan een inschrijfformulier bij ons aan.
Is de verstopping of reparatie aantoonbaar verwijtbaar aan de huurder, dan zijn de kosten wel voor rekening van de huurder. Dit geldt ook bij onjuist gebruik van ontstoppingsmiddelen.

h LET OP: Ontstoppen van afvoeren, riolen en achterpadriolen: bij korrelvormige oplosmiddelen moet u altijd kokend water gebruiken en geen koud water. Gebruik nooit vloeibare oplosmiddelen. Dit kan brandwonden veroorzaken op het moment dat wij de afvoer alsnog moeten openmaken. Gebruik zoveel mogelijk alleen een gootsteenontstopper als de afvoer begint te borrelen of niet goed doorloopt.
Werkt dit niet neem dan, als u gebruik maakt van onze ontstoppingsverzekering, contact op met ontstoppingsbedrijf Van der Velden tel. 073-6220400.

h Vervangen van het roostertje en de stop met bijbehorende ketting van een wastafel, fonteintje of gootsteen.

h Schoonhouden putje hemelwaterafvoer op het balkon.

h Ontstoppen, repareren en vernieuwen van niet-gemeenschappelijke afvoeren die buiten de schuld van de huurder zijn ontstaan. Bijvoorbeeld door grondverzakking.

h Ontstoppen, repareren en vernieuwen van gemeenschappelijke afvoeren en riolen van appartementen (standleidingen, galerijafvoeren) en gemeenschappelijke achterpadriolen bij grondgebonden woningen.

Afzuiginstallatie

h Reparatie van het mechanische ventilatiesysteem en kanalen.

h Schoonmaken van de witte afzuigventielen van het mechanische ventilatiesysteem.

h LET OP: Bij mechanische ventilatie is alleen een motorloze afzuigkap toegestaan. Heeft u een open verbrandingstoestel (zoals een geiser) dan is een afzuigkap niet toegestaan. U kunt in deze situaties wel een recirculatiekap plaatsen. U bent dan wel zelf verantwoordelijk voor het regelmatig vervangen van het koolstoffilter.

h Voor de plaatsing van antennes en schotels is schriftelijk toestemming van Woonstichting Land van Altena nodig.

- B -


Balkonafvoer

h Zie afvoeren.

Beglazing

h Alle glasschade als u hiervoor geen verzekering via Woonstichting Land van Altena heeft afgesloten.

h Alle glasschade als u hiervoor via Woonstichting Land van Altena een verzekering heeft afgesloten.

h Lek dubbel glas.

Belinstallatie

h Onderhoud en reparatie van de belinstallatie van de woning.

 Berging

h Onderhoud dak en buitenschilderwerk.

h Onderhoud binnenzijde en schilderwerk binnen.

Bergingsgangen

h Onderhoud.

wh Schoonmaken (als het schoonmaakonderhoud onderdeel uitmaakt van de servicekosten). Dit verschilt per complex.

Bestrating

h Bestrating in tuin.

h Bestrating in berging.

h Bestrating in brandgangen en van andere gemeenschappelijke paden (onderhoud, ophogen en vernieuwen). Onkruid gezaaid uit de tuin van de huurder, dient door de huurder verwijderd te worden. Het is verboden brandgangen en gemeenschappelijke paden als opslagplaats te gebruiken voor fietsen, tegels, afvalcontainers e.d.

h Ontstoppen putten.

h Ontstoppen putten, als duidelijk blijkt dat de verkeerde zaken (bijvoorbeeld frituurvet) in de straatkolken zijn gegooid.

Beton

h Repareren en beschermen.

Bevriezing

h Het nemen van maatregelen aan waterhoudende leidingen (ook cv) om bevriezing te voorkomen en herstel van eventuele schade.

Brandgangen

h Zie bestrating.

Brandblusapparatuur

h Repareren, onderhouden en vervangen.

Brandmelder

h Zie rookmelder.

Brievenbus

h Herstel en onderhoud in voordeur.

h Onderhoud en vervangen postkastslot.

Buitenkraan

h Voorkomen van bevriezing.

Buitensluiting

h Toegang tot de woning realiseren na verlies of vergeten huissleutel. Wij kunnen u helpen om uw huis weer binnen te komen. Daar zijn echter wel kosten aan verbonden: van maandag t/m vrijdag (08.00-18.00) € 75,- (18.00-08.00) € 125,- en op zaterdag, zondag of nationale feestdag € 150,- (prijspeil 2023) + de kosten van eventuele schade aan kozijnen, deuren en sloten. Voorkom deze kosten door een reservesleutel bij familie, buren of kennissen neer te leggen!

Buitenverlichting

h Onderhoud, reparatie en vervangen van buitenverlichting op galerijen.

- C -


CAI (Centrale Antenne)

h Snoer en aansluiting.

CV (individueel)

h Periodiek onderhoud en reparatie.

h Herstel van schade aan cv en toebehoren als gevolg van ondeskundig gebruik (bijv. bevriezing).

h Bijvullen en ontluchten van radiatoren.

h Bijwerken roestplekken radiator.

- D -


Dak

h Onderhoud en vervangen van dakbedekking, dakdoorvoer, dakgoot, dakraam (zie ramen) en dakpannen na normale slijtage of door storm.
LET OP: Het is voor huurders verboden de daken te betreden.

Dakgoten

h Schoonhouden dakgoten van eengezinswoningen. Indien het voor u niet mogelijk is om deze werkzaamheden zelf uit te voeren, dan kunt u hiervoor (als huurder van Woonstichting Land van Altena) terecht bij HS Schoonmaakbedrijf uit Raamsonksveer. Voor een gereduceerd tarief nemen zij deze werkzaamheden van u over. Neem voor meer informatie contact met hen op tel. 0162-522260.

h Schoonhouden dakgoten appartmenten.

Dekvloer

h Onderhoud.

h Herstel beschadigingen, welke niet door toedoen van huurder zijn ontstaan.

Deurbel

h Zie belinstallatie.

Deuren

h Herstel bij houtrot of normale slijtage.

h Reparatie en vervangen na uitwaaien.

h Onderhoud aan kunststof en aluminium buitendeuren.

h Scharnieren en sloten onderhouden, vastzetten, smeren en vervangen.

h Schilderwerk binnendeuren en binnenkant buitendeuren.
TIP: Ontvet de deur eerst voordat u gaat schuren en schilderen.

h Schilderwerk buitenkant buitendeuren.

h LET OP: Voor het verfraaien of vervangen van binnendeuren heeft u toestemming van Woonstichting Land van Altena nodig. Dit kunt u via de website of schriftelijk aanvragen.

h Herstellen van schade door stickers, plakplastic, e.d.

Deurkrukken

h Onderhouden, vastzetten en vervangen van deurkrukken en deurschilden.

Deuropener (elektrisch)

h Onderhoud en reparatie.

Dorpels

wh Zie sanitair en tegels.

Douche

h Onderhoud aan buitendorpels.

h Onderhoud aan binnendorpels.

- E -


Elektra in de woning

h Vervangen van leidingen en groepenkast.

h Storing eigen apparaten.

h Onderhouden en vervangen van schakelaars en wandcontactdozen.

Erfafscheiding

h Zelf aangebrachte erfafscheidingen (zoals schuttingen, hekken, pergola’s).
LET OP: Voor het plaatsen van een erfafscheiding heeft u toestemming van Woonstichting Land van Altena nodig. Dit kunt u via de website of schriftelijk aanvragen. Overleg vooraf ook altijd eerst even met uw buren!

- F -


Flotteur

h Zie sanitair.

Fonteintje

h Zie sanitair.

-G-


Galerijen

h Onderhoud en reparatie.

Garage

h Onderhoud aan hang- en sluitwerk.

Gasinstallatie

h Onderhoud en vervangen van de gaskraan en leidingen (met uitzondering van schadeherstel en onderhoud aan de door huurder aangebrachte uitbreidingen).

h Aanschaf en onderhoud van de gasslang.

Gasmeter

wh Onderhoud via de energieleverancier.

Gemeenschappelijke ruimten

h Schoonmaken van portiek, trappenhuis en gemeenschappelijke gangen.

h Wanneer dit onderdeel uitmaakt van de servicekosten, Woonstichting Land van Altena voert uit, kosten worden verrekend via servicekosten.

Geiser

h Bij eigendom Woonstichting Land van Altena.

h Bij eigendom van bewoner of energieleverancier.

Glas

wh Zie beglazing.

Gootsteen

h Als deze verstopt of stuk is.

h Als deze verstopt of stuk is en er aanwijsbaar onjuist gebruik door de huurder is (bijv. aanwezigheid frituurvet of verkeerd gebruik ontstoppingsmiddelen.)

Groenvoorziening

h Onderhoud en herstel gezamenlijk groen. Woonstichting Land van Altena voert uit, kosten worden verrekend via servicekosten.

h Eigen tuin: Snoeien van heggen (max. 2 meter hoog) en bomen (max. 3 meter hoog), maaien van gras, onkruid wieden e.d. Brandgang: onkruid weghalen dat vanuit uw tuin in de brandgang gezaaid is.

- H -


Hang- en sluitwerk

h Onderhouden en vervangen van deurkrukken, tochtstrippen, raamboompjes, uitzetijzers, scharnieren, sloten, inbraakpreventieve voorzieningen en het smeren van sloten.
h Vervangen bij slijtage van (opleg) cilinderslot.
h Onderhouden en vervangen van hang- en sluitwerk in de toegangsdeuren van de gemeenschappelijke ruimten.

Hemelwaterafvoer

wh Zie dakgoten.

 
- I -


Inbraak

h Herstel van schade aan opstal als gevolg van (of poging tot) inbraak met proces-verbaal van de politie.

h Zonder proces-verbaal van de politie.
LET OP: De kosten voor het openen van uw woning als u uw huissleutel bent vergeten of verloren, zijn altijd voor eigen rekening.

Intercom

h
Onderhoud van de intercom en bijbehorende installatie van appartementen.

- K -


Kabeltelevisie

h Snoer, aansluitdoos en aansluiting.

Kasten

h Onderhoud van inbouwkasten.

h Onderhoud van hang- en sluitwerk van inbouwkasten.

Keuken

h Het onderhouden en bijstellen van scharnieren, sluitingen, deurtjes, laden, tegelstrips, ladegeleiders en handgrepen.

h Onderhoud en herstel van het aanrechtblok, bladen en keukenkastjes als gevolg van slijtage.
LET OP: Schade aan het aanrechtblad ontstaan door een hete pan, valt onder de WA-verzekering van de huurder.

h Het vervangen van lampjes in de afzuigkap.

Kitvoegen

h Onderhoud en herstel.

Koordjes (trekschakelaar)

h Onderhoud en indien nodig vervanging.

Kozijnen

h Schilderwerk binnenkozijnen en binnenkant van buitenkozijnen.

h Schilderwerk buitenkant buitenkozijnen en vervanging bij aantasting door houtrot.

h Schilderwerk in gemeenschappelijke ruimten.

Kraanleertjes

wh Zie sanitair.

Kranen

wh Zie sanitair.

- L -


Laminaat

h Het leggen van laminaat (of andere harde vloerbedekking). Check onder het overzicht 'Zelf klussen of verbouwen' of de vloerbedekking die u wilt leggen toegestaan is, aan welke voorwaarden deze moet voldoen en of schriftelijk toestemming nodig is.

Lekkage

h Reparatie van leidingen of dak bij lekkage.

Leuningen

h Herstel en vervanging in de woning en gemeenschappelijke ruimten.

Liften

h Onderhoud en reparatie gemeenschappelijke liftinstallatie.

Luchtroosters

wh Zie afzuiginstallatie.

- M -


Metselwerk

h Onderhoud en herstel van buitenmetselwerk, met uitzondering van door huurder veroorzaakte schade.

Mechanische ventilatie

wh Zie afzuiginstallaties.

- N -


Naamplaatjes

h Bij appartementen verzorgt Woonstichting Land van Altena tegen betaling het aanbrengen van een naamplaatje. 
Eigen aangebrachte naamplaatjes zijn niet toegestaan. 
h Het tegen de kostprijs vervangen/wijzigen van een naamplaatje.

- O -


Ongedierte

h Bestrijding van ongedierte zoals wandluizen, mieren, torren, kevers, vlooien, zilvervisjes, papiervisjes, muizen, ratten, etc.

h Bestrijding van een wespennest in of aan de woning of schuur. 

h Verwijderen van een wespennest in uw tuin, of aan schuurtjes en overkappingen die door uzelf geplaatst zijn, of die u overgenomen heeft van de vorige huurder.

Ontluchten

wh Zie CV (Centrale verwarming).

Ophogen

wh Zie bestrating.

Ontstoppen

wh Zie afvoeren.

- P -


Paden

wh Zie bestrating.

Pergola

h Zie aanbouw.

Plafonds

h Schilderen, sauzen en herstel van plafonds na waterschade woning en bijbehorende herstelwerkzaamheden die door Woonstichting Land van Altena zijn verricht.

h Schilderen, sauzen en herstel van plafonds door lekkage van leidingen of naast-/bovengelegen woningen.

h Aanbrengen van bijzondere plafondafwerkingen zoals schrootjes, kurk of sierlijsten. U heeft vooraf toestemming nodig van Woonstichting Land van Altena. Dit kunt u via de website of schriftelijk aanvragen. Kijk voor meer informatie onder 'Zelf klussen of verbouwen' elders op onze site.
LET OP: Bij verhuizing moeten de plafonds glad en sausklaar worden achtergelaten, zodat deze door een nieuwe bewoner dekkend gewit kunnen worden. Wegens brandgevaar zijn kunststof schrootjes en tempextegels absoluut verboden!

Plavuizen

wh Het leggen van plavuizen is niet toegestaan.

Plinten

h Herstellen of vervanging.

Privacy schermen

h Onderhoud en reparatie van gemetselde tussenmuurtjes buiten of schermen op balkon.

Putjes

h Zie afvoeren.

- R -


Ramen

h Herstel bij houtrot of normale slijtage, schilderwerk buitenkant ramen.
h Scharnieren en sluitwerk onderhouden, vastzetten, smeren en vervangen, reparatie of vervangen na uitwaaien. 

h Reparatie aan kunststoframen.

h Schoonhouden kunststof ramen. Geen chemicaliën of schuurmiddelen gebruiken. Het is niet toegestaan te timmeren of boren in kunststof ramen.

Riolering

wh Zie afvoeren.

Rookmelder

h Periodiek vervangen van batterijen. 

h Periodiek vervangen van batterijen als de rookmelder zelf (of door vorige bewoners) is aangebracht.

Roosters

wh Zie afzuiginstallaties.

Ruiten

wh Zie beglazing.

- S -


Sanitair

h Onderhoud van sanitair met toebehoren zoals spiegel, planchet, stop, ketting, kraanleertje, stortbak, douchekop, doucheslang, zeepbakje, opsteek, kraan, sifon, toiletpot, reservoir, sok, bril, valpijp, flotteur.

h Vervangen in geval van door Woonstichting Land van Altena geconstateerde slijtage.

Schade

h Herstel van alle schade voor zover deze is ontstaan door schuld of ernstige nalatigheid van de huurder.

Schakelaars

wh Zie elektra.

Scharnieren

w Zie hang- en sluitwerk.

Schilderwerk

h Schilderwerk in de woning en berging.
LET OP: Het is niet toegestaan aluminium of kunststof kozijnen of deuren te schilderen of hierin te spijkeren of boren.
h Schilderwerk in gemeenschappelijke ruimten en buitengevel.

Schoorsteen

h Herstel kanaal en voegwerk. Woonstichting Land van Altena behoudt zich het recht voor een schoorsteen te verwijderen.

h Het vegen van de schoorsteenkanalen: tenminste 1x per jaar door een erkend bedrijf.
LET OP:  Voor het plaatsen van een open haard, voorzethaard of allesbrander heeft u vooraf toestemming van Woonstichting Land van Altena nodig.

Schuttingen

wh Zie erfafscheiding.

Sleutels

h Leveren van sleutels bij aanvang van de huurovereenkomst.

h Het bijmaken van sleutels. 

Sloten

w Zie hang- en sluitwerk.

Snoeien

wh Zie groenvoorziening.

Spiegels

wh Zie sanitair.

Stickers

h Verwijderen van stickers en plakplastic bij het verlaten van de woning, met uitzondering van stickers aangebracht door een Nutsbedrijf en/of Woonstichting Land van Altena.

Stopcontacten

wh Zie elektra.

Stortbak

wh Zie sanitair.

Strucwerk

h Reparatie van het stucwerk als dit loskomt van de ondergrond.

h Herstel na beschadiging door huurder (eigen stucwerk blijft voor rekening van de huurder).

h Herstellen van krimpscheuren.

Sifons

wh Zie afvoeren.

- T -


Telefoonaansluiting

h Aansluiten telefoon.

Tegels (wand en vloer)

h Reparatie en vervanging van tegels na beschadiging.

h Los en gescheurd tegelwerk (in verband met uitzetten en krimpen).

Tuinonderhoud

h Zie groenvoorziening.

Tochtstrippen

h Onderhoud en vervanging van tochtstrippen in woning en gemeenschappelijke ruimten.

Toiletpot

wh Zie sanitair.

Trap

h Onderhoud en vervanging van trappen, trapleuningen en hekken in gemeenschappelijke ruimten en in de woning na slijtage bij normaal gebruik.

h Onderhoud en reparatie van zelf aangebrachte, vaste trapafwerking.
LET OP: Bij het verlaten van de woning moet u ervoor zorgen dat de trap door de volgende huurder na eenmaal overschilderen in gebruik genomen kan worden.

Tuin en terras

h Aanleg en onderhoud van tuin en terras.
Onder onderhoud verstaan wij:
1. het op tijd snoeien van heggen, hagen, bomen en struiken, zodat derden geen overlast kunnen ondervinden van de beplanting.
2. het regelmatig maaien van gazon zodat dit steeds een verzorgde indruk maakt. 
3. het voorkomen van en op tijd verwijderen van onkruid in tuin, gazon en tussen bestrating.
Check onder 'Zelf klussen of verbouwen' elders op deze site wat wel en niet toegestaan is!
wh Voor ophogen tuin: zie bestrating.

Tuinhekje

h Zie erfafscheiding.

- U -


Uitzetijzers

h Zie hang- en sluitwerk.

- V -


Vensterbanken

h Onderhoud en reparatie.

Ventilatie (roosters)

wh Zie afzuiginstallatie.

Verlichting

h Onderhoud en vervanging van verlichting in gemeenschappelijke ruimten.

h Onderhoud en vervanging van verlichting in de woning en berging.

Verstopping

wh Zie afvoeren.

Vliering-/vlizotrap

h Onderhoud en herstel.

h Vervangen vliering-/vlizotrap.

Vloeren

h Reparatie vloerafwerkingslaag.

h Egaliseren t.b.v. vloerafwerking.

h Onderhoud en herstel vloerconstructie en dekvloer in gemeenschappelijke ruimten en woningen.

h Herstel na beschadiging vloer en vloerbedekking.

- W -


Wandafwerking

h Onderhoud en herstel aan door huurder aangebrachte vaste wandafwerking zoals grof structuurbehang, granol, textiel, tegels, betimmering, kurk, structuurverf. Let op: Muren met dergelijke wandafwerking moeten bij verhuizing behangklaar opgeleverd worden! Check onder 'Zelf klussen of verbouwen' wat wel en niet toegestaan is.

Warmtemeters

h Reparatie en indien nodig vervanging van door de huurder aangebrachte schade.

Warmwatervoorziening

h Onderhoud aan geiser, boiler of combiketel.

Wasmachineaansluiting

h Onderhoud en reparatie.

Wasmachineafvoer

wh Zie afvoeren.

Wastafels

wh Zie sanitair.

Waterleidingen

h Onderhoud en herstel van waterleidingen in de woning.

WC

wh Zie sanitair.

- Z -


Zeepbakje

wh Zie sanitair.

Zelf aangebrachte voorzieningen

h Al het onderhoud aan en vervanging van zelf aangebrachte voorzieningen die niet door Woonstichting Land van Altena zijn overgenomen.

Zekeringen

wh Zie elektra.

 

Bel ons op 0183-408788.

Woonstichting

Land van Altena