Wilt u de huurovereenkomst opzeggen? Hieronder leest u hoe u dit kunt doen en wat erbij komt kijken als u de huur heeft opgezegd.

Het opzeggen van de huurovereenkomst

Wat zijn de stappen. Waar moet u aan denken?

  1. Hoe zeg ik de huurovereenkomst op?
  2. Voorinspectie (eerste controle)
  3. Bezichtiging kandidaat huurder
  4. Overnames door de nieuwe huurder
  5. Eindinspectie (laatste controle) en sleutelinname
  6. Afrekening

1. Hoe zeg ik de huurovereenkomst op?

U kunt uw huurovereenkomst op elke werkdag van de maand schriftelijk opzeggen, middels het formulier hieronder, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 maand. Voor het opzeggen van de huurovereenkomst na het overlijden van de huurder hebben we een apart formulier. 

Formulier opzeggen huurovereenkomst

Formulier opzeggen huurovereenkomst na overlijden

Wij adviseren u de huur op te zeggen zodra bij u bekend is dat u gaat verhuizen. Wij ontvangen een opzegging van de huurovereenkomst het liefst zo snel mogelijk, al is dat al 3 maanden voordat er werkelijk verhuist gaat worden.

Het zo snel mogelijk opzeggen van de huurovereenkomst heeft voordelen zowel voor u als voor ons:

  • U heeft meer tijd om alle zaken te regelen die uit de voorinspectie naar voren komen;
  • Wij kunnen sneller op zoek naar een nieuwe huurder, waardoor u meer tijd heeft om eventuele overnamezaken met de nieuwe huurder te regelen.

Het ingevulde formulier kunt u per post opsturen of mailen naar: verhuur@landvanaltena.nl. Na ontvangst van het formulier krijgt u binnen vijf werkdagen per brief of e-mail een bevestiging van de opzegging en daarmee is de opzegging van de huurovereenkomst definitief.

Bij het opzeggen van de huurovereenkomst spreekt u meteen de einddatum met ons af, de opzegtermijn bedraagt ten minste 1 maand vanaf de dag dat u het opzeggingsformulier bij ons inlevert. Op de einddatum moet de woning ontruimd zijn en levert u de sleutels in (dit kan alleen tijdens onze kantooruren).

Aan het verschuiven van de einddatum zijn, naast de normale huurkosten, financiële consequenties verbonden. Levert u de sleutels in na de afgesproken einddatum, dan zijn daar kosten aan verbonden. Deze bedragen € 100,- per dag. Het is dus vooral in uw eigen belang dat u goed inschat wanneer u de sleutels wilt inleveren.

2. Voorinspectie

Na het opzeggen van de huurovereenkomst worden 2 afspraken met u ingepland: Voorinspectie en eindinspectie (sleutelinname), dit kan alleen op werkdagen en tijdens kantooruren.

Tijdens de voorinspectie loopt onze opzichter samen met u door de woning, tuin/balkon en berging. Na dit bezoek ontvangt u onder andere het voorinspectierapport, waarin u precies kunt lezen hoe u de woning, tuin/balkon en berging moet achterlaten en wat u eventueel nog moet doen vóór de eindinspectie. In dit rapport wordt mogelijk aangegeven of er een asbestinventarisatie gaat plaatsvinden in de woning en/of berging. Het bedrijf dat deze inventarisatie uitvoert zal met u een afspraak maken.

Bekijk ons beleid waarin staat uitgelegd wat u moet doen met door u aangebrachte voorzieningen.

3. Bezichtiging door de kandidaat huurder

Na de voorinspectie adverteren wij de woning op Woongaard

Een nieuwe huurder wil meestal de woning eerst zien, om te kunnen besluiten of men de woning wel of niet wil huren.  Zodra de nieuwe (kandidaat)huurder bekend is, ontvangt deze van ons uw naam en telefoonnummer, zodat hij/zij contact met u kan opnemen voor het maken van een afspraak om de woning te bezichtigen. Wij verzoeken u vriendelijk om hier aan mee te werken.

4. Overnames door de nieuwe huurder

Tijdens de voorinspectie bepalen wij wat er mag worden overgenomen door de nieuwe huurder. De nieuwe huurder is hier niet toe verplicht! Wij verstrekken het overnameformulier aan de nieuwe huurder. Op dit formulier, wat u samen invult en ondertekent, staan alle zaken die u met toestemming van de nieuwe huurder mag achterlaten in woning, tuin/balkon en berging. Het formulier moet u inleveren vóór de eindinspectie van de woning. 
Als de woning na uw verhuizing door ons wordt verkocht bestaat de mogelijkheid van overname niet.

5. Eindinspectie en sleutels inleveren

De eindinspectie vindt plaats op de laatste huurdag. Onze opzichter loopt samen met u door de woning, tuin/balkon en berging om te kijken of u alles volgens het voorinspectierapport hebt achtergelaten. Als dit het geval is, neemt hij de sleutels van u in ontvangst en wordt de huurovereenkomst beëindigd.
De opzichter noteert de meterstanden van gas, water en stroom welke u kunt doorgeven aan uw leveranciers. Afgeven van de sleutels aan de nieuwe huurder is niet toegestaan.

6. Afrekening

Op de dag van de eindinspectie dient uw huur volledig betaald te zijn. Wij rekenen de eventueel te veel betaalde huur met u af na de eindinspectie.
Bij de eindafrekening brengen we ook de (eventuele) kosten in rekening voor het niet volgens afspraak achterlaten van de woning, tuin/balkon en berging.

Woonstichting

Land van Altena