Iedere huurder heeft een huurovereenkomst met bijbehorende Algemene Huurvoorwaarden.
Hierin staat beschreven waar zowel de verhuurder als de huurder zich aan moeten houden (de rechten en plichten). Deze rechten en plichten zijn beschreven in de Huurwet.

Zo moet een verhuurder er voor zorgen dat de woning wordt onderhouden en de huurder moet op tijd de huur betalen, zijn woning en tuin netjes houden en geen overlast veroorzaken aan anderen.  

De Algemene Huurvoorwaarden ontvangt u bij de huurovereenkomst. U kunt ze ook hier inzien:

Algemene Huurvoorwaarden

 

Woonstichting

Land van Altena