Als u uit elkaar gaat, is het belangrijk om dit aan ons door te geven. Als u gezamenlijk op de huurovereenkomst staat blijft u namelijk beiden aansprakelijk voor alles wat met de woning te maken heeft. Daarom is het verstandig om het huurcontract te laten wijzigen.

  • Staan er een hoofdhuurder en een medehuurder op de huurovereenkomst? Bij een echtscheiding wordt in het echtscheidingconvenant bepaald wie in de woning mag blijven. Als u samenwoont zonder dat sprake is van huwelijk of geregistreerd partnerschap bepaalt u onderling wie in de woning blijft wonen. Eventueel kunt u de rechter laten beslissen wie er in de woning mag blijven wonen. Degene die vertrekt moet schriftelijk afstand van de woning doen.
  • Staat de huurovereenkomst op naam van één van u beiden? Dan mag die persoon in de woning blijven.

Is uw (ex-)partner nog geen medehuurder?

Dan mag uw partner alleen in de woning blijven wonen, als hij/zij recht heeft op medehuurderschap. U moet dit dan alsnog aanvragen bij de Woonstichting, na goedkeuring moet de vertrekkende partner schriftelijk afstand doen van de woning.

Woonstichting

Land van Altena