Als u gaat samenwonen is het niet direct mogelijk om uw partner als medehuurder toe te voegen op het huurcontract. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • Uw partner is minimaal 18 jaar of ouder;
  • Uw partner staat minimaal 2 jaar op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeente;
  • Er moet sprake zijn van een duurzame gemeenschappelijke huishouding, gericht op de toekomst. Met minstens twee bewijsstukken kunt u aantonen dat hier sprake van is, bijvoorbeeld:

         - Gezamenlijke bankrekening van minimaal 2 jaar oud

         - Samenlevingscontract minimaal 2 jaar oud

         - Verzekeringen op twee namen minimaal 2 jaar oud

  • Het inkomen van uw partner  is voldoende om de huur te kunnen betalen. Wij vragen u minimaal 3 meest recente loonstroken om dit aan te tonen;
  • Er is geen sprake van huurachterstand en/of overlast;

Als u aan deze voorwaarden voldoet kunt u bij ons gezamenlijk schriftelijk medehuurderschap aanvragen.

Aanvraag medehuurderschap

Woonstichting

Land van Altena