Als iemand komt te overlijden staat uw hoofd er niet naar om veel zaken te moeten regelen. Daarom is het belangrijk om zaken met betrekking tot de huurovereenkomst vooraf goed vast te leggen.

Voortzetting huurovereenkomst na overlijden

Als een huurder overlijdt, wordt een medehuurder automatisch huurder. Wij vragen u dan om een kopie van de overlijdensakte en passen de huurovereenkomst aan.

Als de huurder overlijdt en er is geen medehuurder, dan kan een medebewoner die partner van de huurder was in sommige gevallen het huurcontract overnemen. 

Als medebewoner moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U staat minimaal 2 jaar op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeente;
  • Er moet sprake zijn geweest van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Met minstens twee bewijsstukken kunt u aantonen dat hier sprake van was, bijvoorbeeld:

         - Gezamenlijke bankrekening van minimaal 2 jaar oud

         - Samenlevingscontract minimaal 2 jaar oud

         - Verzekeringen op twee namen minimaal 2 jaar oud

  • U bent minimaal 18 jaar of ouder;
  • Uw inkomen is voldoende om de huur te kunnen betalen. Wij vragen u minimaal 3 meest recente loonstroken om dit aan te tonen;
  • Er is geen sprake van huurachterstand en/of overlast.

 Als u aan deze voorwaarden voldoet kunt u bij ons schriftelijk het huurderschap aanvragen.

Woonstichting

Land van Altena