De huurders van de woning zijn de personen die op het huurcontract staan en dit hebben ondertekend. We noemen dit huurder en medehuurder. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de huurder. Zo kunt u als medehuurder niet zomaar door de huurder uit de woning worden gezet.

Medehuurderschap wordt door de woonstichting niet zomaar verleend, hiervoor gelden verschillende regels, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen:

huwelijk, geregistreerd partnerschapsamenwonen en inwonen.

Een medehuurder is niet hetzelfde als een inwoner. Een inwoner heeft andere rechten en plichten.

Woonstichting

Land van Altena