Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over het betalen van de huur.

U betaalt de huur voor de 1e van de nieuwe maand. Bijvoorbeeld: de huur voor januari betaalt u vóór 1 januari. Deze regeling is bij alle woningverhuurders in Nederland hetzelfde.

U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd betalen van de huur. Wij raden u aan via automatische incasso uw huur af te laten schrijven van uw rekening.

Als u handmatig betaalt

  • Vermeld bij elke betaling uw naam en adres.
  • Maak de huur over aan Woonstichting Land van Altena op IBAN: NL11BNGH0285045423

Te laat betalen van de huur is voor ons vervelend, maar nog veel vervelender voor u zelf. Huurbedragen zijn vaak te hoog om een achterstand snel weg te werken. Vaak duurt het minstens een half jaar voordat een huurschuld van twee maanden is ingelopen.
Wacht dus niet tot u in de problemen komt. Neem zodra u de huur niet kunt betalen contact op met onze administratie. Wellicht is een betalingsregeling mogelijk.

Administratie logo lva

Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid in uw huurkosten. Hierdoor betaalt u in verhouding niet teveel huur.

Of u huurtoeslag kunt krijgen, hangt af van uw inkomen en de huur die u betaalt. U moet voldoen aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt. Op de website van de Belastingdienst vindt u hierover informatie. 
Daar kunt u eenvoudig een Proefberekening uitvoeren.

Heeft u geen huurtoeslag dan kan het de moeite lonen om elk jaar opnieuw de proefberekening te doen om te zien of u op basis van de dan geldende voorwaarden toch in aanmerking komt.

Ontvangt u huurtoeslag? Dan is het belangrijk om wijzigingen in uw situatie snel door te geven aan de Belastingdienst. Mogelijk heeft u recht op een hogere of lagere toeslag. Dit geldt ook voor de maanden die al voorbij zijn.

Geef de volgende veranderingen in elk geval door:

  • verlaging inkomen;
  • verhoging inkomen;
  • huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwoning;
  • echtscheiding;
  • vertrek van een kind of inwoner;
  • een kind dat weer thuis komt wonen;
  • uw partner gaat in een verzorgingshuis wonen;
  • overlijden van uw partner.

Ga naar Belastingdienst Toeslagen en login om je situatie te wijzigen. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Nog geen DigiD? Vraag deze hier aan: digid.nl/aanvragen

Inloggen Toeslagen

De huurtoeslag die u krijgt is voorlopig. Bij uw aanvraag wordt het inkomen (van alle bewoners in uw huis) geschat. Pas halverwege het volgende jaar stelt de Belastingdienst uw toeslag definitief vast. Misschien krijgt u geld terug. Of moet u teveel ontvangen toeslag terugbetalen. Houd hier rekening mee.

Meer informatie over huurtoeslag vindt u op de website van de Belastingdienst.

Een huurprijs bestaat uit de netto huur plus glas- en rioolfonds en bij sommige woningen servicekosten en/of zonnepanelen. Dit alles bij elkaar opgeteld noemen we de bruto huurprijs.

De netto huur (ook wel "kale huur") is de huurprijs waarover de jaarlijkse huurverhoging (per 1 juli) en de eventuele huurtoeslag wordt berekend.

Wat er buiten valt is het glasfonds, het rioolontstoppingsfonds, de eventuele servicekosten en de zonnepanelen (hierover wordt dus geen huurverhoging en huurtoeslag berekend).

Woonstichting

Land van Altena