De huurders van de woning zijn de personen die op het huurcontract staan en dit hebben ondertekend. We maken onderscheid tussen hoofdhuurders en medehuurders. Beide hebben dezelfde rechten en plichten.

Een medehuurder is niet hetzelfde als een inwoner. Inwoners hebben andere rechten.

  • Als echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder bent u automatisch medehuurder, zolang u in dezelfde woning woont. Bij vertrek van de huurder wordt de medehuurder automatisch huurder. Dit geldt ook als het huwelijk of geregistreerde partnerschap is gesloten na het ingaan van de huurovereenkomst.
  • Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de huurder. Zo kunt u als medehuurder niet zomaar door de huurder uit de woning worden gezet.
  • Bij overlijden van de huurder wordt de medehuurder automatisch de huurder.
  • Partners die samenwonen, maar niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben, zijn niet automatisch medehuurder. Om dat wel te worden moet u een verzoek bij ons indienen om medehuurder te worden. Voorwaarde is dat u minimaal 2 jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert. 
  • Inwonende kinderen zijn ook niet automatisch medehuurder. 

U kunt medehuurderschap aanvragen als u 18 jaar of ouder bent en minstens twee jaar een duurzaam gemeenschappelijk huishouden voert. Dit moet u kunnen aantonen d.m.v. een uittreksel uit de Basis Registratie Personen (BRP) waaruit blijkt dat u 2 jaar ingeschreven staat op het adres.

U kunt uw verzoek om medehuurderschap indienen bij afdeling Wonen:

Medehuurderschap aanvragen

Een medehuurder is iemand die als zodanig door de Woonstichting is erkend. Daarvoor moet er sprake zijn van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, of er is medehuurderschap aangevraagd en toegekend. Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de huurder. Zo kunt u als medehuurder niet zomaar door de huurder uit de woning worden gezet.

Inwoners zijn bijvoorbeeld (klein)kinderen, (groot)ouders of partners met wie de huurder minder dan twee jaar samenwoont. Een inwoner heeft niet dezelfde rechten als de huurder. Iedere inwonende die niet als medehuurder geregistreerd staat, zal de woning moeten verlaten als de huurder de huurovereenkomst opzegt of komt te overlijden.

  • Staat de huurovereenkomst op naam van één van u beiden? Dan mag die persoon in de woning blijven.
  • Staan er een hoofdhuurder en een medehuurder op de huurovereenkomst? Dan bepaalt u onderling wie er in het huis blijft wonen. Eventueel kan de rechter beslissen wie er mag blijven. Degene die vertrekt, moet schriftelijk afstand van de woning doen.
  • Heeft uw partner nog geen medehuurderschap? Dan mag uw partner er alleen blijven wonen, als hij/zij recht heeft op medehuurderschap. U moet dit dan aanvragen bij de Woonstichting en de vertrekkende partner moet schriftelijk afstand doen van de woning.

Formulier opzegging medehuurderschap

Woonstichting

Land van Altena