Iedere huurder heeft een huurovereenkomst. Lees en bewaar dit contract goed, want hierin staan uw rechten en plichten. Belangrijke regels vindt u o.a. terug in de Algemene Huurvoorwaarden

Onderdeel van uw huurovereenkomst zijn de Algemene Huurvoorwaarden Dit zijn de regels waar u en Woonstichting Land van Altena zich aan moeten houden.

Belangrijke regels voor u als huurder:

 • U betaalt maandelijks uw huur vóór of óp het begin van de maand;
 • U onderhoudt uw woning naar behoren;
 • U onderhoudt uw tuin/balkon naar behoren;
 • U geeft omwonenden geen overlast;
 • U zorgt ervoor dat uw partner, kinderen, bezoek en huisdieren geen overlast veroorzaken aan omwonenden.

Uw gegevens wijzigen

Heeft u een nieuw e-mailadres, telefoonnummer of bankrekeningnummer? Wilt u medehuurderschap aanvragen?
Uw huurovereenkomst opzeggen? Voor deze en andere wijzigingen kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen: verhuur@landvanaltena.nl 

0183 - 40 87 88logo lva

Maandag t/m donderdag: 9.00 - 16.00 uur.
Vrijdag: 9.00 - 12.00 uur.

Wijziging doorgeven

Geef ook de volgende veranderingen in uw situatie aan ons door:

 • Vertrek van kind 
 • Geboorte kind
 • Naam- of geslachtswijziging
 • Samenwonen
 • Huwelijk
 • Geregistreerd partnerschap
 • Overlijden
 • Scheiden of verbreken samenwonen

Gaat u scheiden of verbreekt u uw samenwonen? Graag ontvangt onze afdeling Wonen dan van u de volgende gegevens:

 • Verzoek van de hoofdhuurder en eventuele medehuurder voor uitschrijving van de huurovereenkomst.
 • Wijziging tenaamstelling van de huurovereenkomst.

Wijziging doorgeven

Woonstichting

Land van Altena