Wilt u de huurovereenkomst opzeggen? Bekijk hieronder hoe dit moet. Voor het opzeggen van de huurovereenkomst na het overlijden van de huurder hebben we een apart formulier.

Het opzeggen van de huurovereenkomst

Wat zijn de stappen. Waar moet u aan denken?

  1. Opzegtermijn minimaal 1 maand
  2. Voorinspectie (eerste controle)
  3. Bezichtiging kandidaat huurder
  4. Overnames door huurder
  5. Eindinspectie (laatste controle) en sleutelinname
  6. Afrekening

1. Hoe zeg ik de huurovereenkomst op?

U kunt uw huurovereenkomst op elke werkdag van de maand schriftelijk opzeggen, middels bijgaand formulier. Wij adviseren u dit te doen, zodra bij u bekend is dat u gaat verhuizen. Wij ontvangen een opzegging van de huurovereenkomst liefst zo snel als mogelijk, al is dat al 3 maanden voordat er werkelijk verhuist gaat worden !

Formulier opzeggen huurovereenkomst

Formulier opzeggen huurovereenkomst na overlijden

Het ingevulde formulier kunt u per post opsturen of mailen naar: verhuur@landvanaltena.nl. Na ontvangst van het formulier krijgt u binnen vijf werkdagen per brief of e-mail een bevestiging van de opzegging en daarmee is de opzegging van de huurovereenkomst definitief.

Bij opzegging van de huurovereenkomst spreekt u meteen de einddatum met ons af, de opzegtermijn bedraagt ten minste 1 maand vanaf de dag dat u het opzeggingsformulier bij ons inlevert. Dit houdt in, dat op de einddatum de woning ontruimd moet zijn en u de sleutels inlevert (dit kan alleen tijdens onze kantooruren).
Aan het verschuiven van deze datum zijn, naast de normale huurkosten, financiële consequenties verbonden. Levert u de sleutels in na de afgesproken einddatum, dan zijn daar kosten aan verbonden. Deze bedragen € 100,-- per dag. Het is dus vooral in uw eigen belang dat u goed inschat wanneer u de sleutels wilt inleveren.

Het zo snel mogelijk opzeggen van de huurovereenkomst heeft voordelen zowel voor u als voor ons:

  • U heeft meer tijd om alle zaken te regelen die uit de voorinspectie naar voren komen;
  • Wij kunnen sneller op zoek naar een nieuwe huurder, waardoor u meer tijd heeft om eventuele overnamezaken met de nieuwe huurder te regelen

2. Voorinspectie

Na het opzeggen van de huurovereenkomst worden 2 afspraken met u ingepland: Voorinspectie en Eindinspectie (sleutelinname), dit kan alleen op een werkdag en tijdens kantooruren.

Tijdens de voorinspectie loopt onze opzichter samen met u door de woning, tuin/balkon en berging.
Na dit bezoek ontvangt u onder andere het voorinspectierapport, waarin u precies kunt lezen hoe u de woning, tuin/balkon en berging moet achterlaten en wat u eventueel nog moet doen vóór de eindinspectie.  In dit rapport wordt mogelijk aangegeven of er een asbestinventarisatie gaat plaatsvinden in de woning en/of berging. Het bedrijf wat deze inventarisatie uitvoert zal met u een afspraak maken.

Bekijk ons beleid waarin staat uitgelegd wat u moet doen met zelf aangebrachte voorzieningen.

3. Bezichtiging door de kandidaat huurder

Na de voorinspectie adverteren wij de woning op Woongaard.

Een nieuwe huurder wil meestal de woning eerst zien, om te kunnen besluiten of men de woning wel of niet wil huren.  Zodra de nieuwe (kandidaat)huurder bekend is, ontvangt deze van ons uw naam en telefoonnummer, zodat hij/zij contact met u kan opnemen voor het maken van een afspraak om de woning te bezichtigen. Wij verzoeken u vriendelijk om hier aan mee te werken.

4. Overname door de nieuwe huurder

Tijdens de voorinspectie bepalen wij wat er mag worden overgenomen door de nieuwe huurder. De nieuwe huurder is hier niet toe verplicht! Wij verstrekken het overnameformulier aan de nieuwe huurder. Op dit formulier, wat u samen invult, staan alle zaken die u met toestemming van de nieuwe huurder mag achterlaten in woning, tuin/balkon en berging. Het formulier moet u inleveren vóór de eindinspectie van de woning, u ontvangt van ons een kopie. 
Als de woning na uw verhuizing door ons wordt verkocht bestaat de mogelijkheid van overname niet.

5. Eindinspectie en sleutels inleveren

De eindinspectie vindt plaats op de laatste huurdag. Onze opzichter loopt samen met u door de woning, tuin/balkon en berging om te kijken of u alles volgens het voorinspectierapport hebt achtergelaten. Als dit het geval is, neemt hij de sleutels van u in ontvangst en wordt de huurovereenkomst beëindigd.
De opzichter noteert de meterstanden van gas, water en stroom welke u kunt doorgeven aan uw leveranciers. Afgeven van de sleutels aan de nieuwe huurder is niet toegestaan.

6. Afrekening

Op de dag van de eindinspectie dient uw huur volledig betaald te zijn. Wij rekenen de eventueel te veel betaalde huur met u af na de eindinspectie.
Bij de eindafrekening brengen we ook de kosten in rekening voor het niet volgens afspraak achterlaten van de woning, tuin/balkon en berging.

Woonstichting

Land van Altena