Terug naar overzicht

Maakt u zich zorgen over het gedrag van een van uw naasten (b.v. uw buren)? Dan kunt u contact opnemen met het meldpunt Zorgwekkend gedrag, telefoonnummer 0800-1205 (gratis).

Het meldpunt is een landelijk doorschakelnummer, dat bellers doorverbindt met een lokaal meldpunt in de wijk, stad of regio. Meldingen worden op lokaal niveau opgepakt.

Bij het meldpunt zorgwekkend gedrag gaat het om niet-acute zaken.

Bij acute crisis of gevaar is zoals gebruikelijk het nummer 112 beschikbaar, of de lokale crisisdienst van de ggz tel. 0800-5099 (dag en nacht bereikbaar).

Waarvoor bel je het meldpunt Zorgwekkend gedrag

Via het meldpunt kunnen mensen die zich zorgen maken over een naaste in contact komen met zorgverleners in de buurt. Daarmee kan een melding bij het meldnummer het begin zijn van hulp waar behoefte aan is. Denk bijvoorbeeld aan mensen die verward gedrag vertonen, niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen, in een vervuild huis wonen of veel problemen hebben en dreigen af te glijden.

Het kan b.v. gaan om een oude overbuurman, die steeds vaker met blote voeten op straat loopt en al een paar keer de sleutels van de voordeur blijkt te zijn vergeten; misschien is hij dement aan het worden. Of denk aan iemand die door oplopende schulden enorm in de problemen komt, depressief raakt en dakloos dreigt te worden.

Vaak gaat het om personen die door een stapeling van problemen zoals schulden, psychische problemen of het verlies van dierbaren, gebeurtenissen waardoor mensen de grip op hun leven (dreigen te) verliezen.

Persoonlijk contact blijft belangrijk

Het meldpunt biedt een extra mogelijkheid om je zorgen te uiten en advies in te winnen. Afhankelijk van de situatie kun je verschillende dingen doen. Het is mooi als mensen ook zelf proberen contact te maken met de mensen in de buurt waar ze zich zorgen over maken, of met naasten van diegenen; of zelf een buurtregisseur of een wijkteam benaderen.

Het is zeker niet de bedoeling dat persoonlijk contact met buurtbewoners voor alle situaties wordt vervangen door een telefoontje met het meldpunt. Het is juist goed als mensen meer naar elkaar omkijken en vanuit die zorg voor een ander een melding doen.

Website zorgwekkend gedrag

De website over het meldpunt bevat onder meer een toelichting op het begrip zorgwekkend gedrag, ervaringsverhalen en aansprekende beelden Neem een kijkje op: www.meldpuntzorgwekkendgedrag.nl

Woonstichting

Land van Altena