Terug naar overzicht

Bedenk, voordat u ons buiten kantoortijd belt, of het echt dringend is en niet kan wachten tot de eerstvolgende normale werkdag. Aan een onterechte spoedmelding kunnen n.l. kosten verbonden zijn. Leg aan de medewerkers van de meldkamer dus goed uit, wat het probleem is en waarom het niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten.

Woonstichting

Land van Altena