Terug naar overzicht

Het zou Jasper Anten van de firma Brink Management & Advies kunnen zijn.  Hij is t/m week 51 bezig met opname werkzaamheden voor een conditiemeting van al onze woningen. Wellicht komt u hem dus tegen in de wijk. Jasper heeft een brief van ons bij zich en kan zich legitimeren.

De opname werkzaamheden bestaan o.a. uit het maken van foto's en het kritisch bekijken van de buitenzijde van de woning. U hoeft voor de opnamewerkzaamheden niet thuis te zijn. Veel van zijn opnames kan hij doen vanaf de openbare weg. Bij enkele woningen zal hij op de achtererven willen kijken om zo de achtergevels te beoordelen. Uiteraard vraagt hij daar toestemming voor aan de bewoner(s). Wij vragen u vriendelijk om hier uw medewerking aan te verlenen. 

Wat houdt deze conditiemeting in:

Brink Management & Advies heeft van ons de opdracht om voor ons gehele woningbezit een zogenaamde conditiemeting uit te voeren. Dit is een objectieve meting conform de NEN 2767 norm. De scores van deze meting worden in de corporatiesector gebruikt om de exterieur kwaliteit (o.a. gevels, kozijnen en daken) van het woningbezit te kunnen duiden en indien nodig onderhoudsplanningen hierop af te stemmen.

Heeft u n.a.v. bovenstaande nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op en vraag naar de afdeling Onderhoud (tel. 0183-40 87 88)

Vertrouwende u zo voldoende te hebben ingelicht verblijven wij met vriendelijke groet,

Woonstichting Land van Altena

Woonstichting

Land van Altena