Terug naar overzicht

Beste huurders,

Wij hebben opdracht gegeven aan Brink Management & Advies om voor ons gehele woningbezit een zogenaamde conditiemeting te laten uitvoeren. Dit is een objectieve meting conform de NEN 2767 norm. De scores van deze meting worden in de corporatiesector gebruikt om de exterieur kwaliteit (o.a. gevels, kozijnen en daken) van het woningbezit te kunnen duiden en indien nodig onderhoudsplanningen hierop af te stemmen.

Maarten Boom van Brink zal de werkzaamheden vanaf heden uit gaan voeren en zijn opname werkzaamheden zullen tot ca. eind november duren. Wellicht komt u hem tegen in de wijk. U hoeft niet thuis te zijn voor zijn werkzaamheden. Veel van zijn opnames kan hij doen vanaf de openbare weg. Bij enkele woningen zal hij op de achtererven willen kijken om zo de achtergevels te beoordelen. Wij vragen u vriendelijk om hier uw medewerking aan te verlenen. Maarten heeft een brief van ons bij en kan zich indien gewenst legitimeren.

Vertrouwende u zo voldoende te hebben ingelicht verblijven wij met vriendelijke groet,

Woonstichting Land van Altena

Woonstichting

Land van Altena