VACATURE

Lid Raad van Commissarissen

 

 

                                    

 

Woonstichting Land van Altena is een actieve woningcorporatie met huurwoningen in Almkerk, Nieuwendijk, Uitwijk en Waardhuizen. Grote betrokkenheid bij de dorpen waarin wij werkzaam zijn en bij de mensen die in die dorpen wonen vinden wij erg belangrijk.
Wij behoren met een woningbezit van bijna 950 woningen tot de kleinere corporaties.

De kandidaat die wij zoeken is een:

Stroomdiagram: Alternatief proces: -  commissaris met het kwaliteitsprofiel participatie & samenleving -

 

  • Heeft kennis van ontwikkelingen op welzijnsgebied, zorgbehoeften en -diensten, demografische- en samenlevingsontwikkelingen, sociaaleconomische- en maatschappelijke ontwikkelingen;

  • Heeft inzicht in wat er speelt in het Land van Altena op deze gebieden en kan de relatie leggen tussen de belangen van de relevante partijen en belanghouders;

  • Heeft affiniteit met participatie en kan, met als vertrekpunt de gebruiker, een klankbordrol vervullen richting de directeur/bestuurder;

  • Is bij voorkeur woonachtig in de regio waar de corporatie actief is;

     

 

Procedure

Een referentie onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

Het betreft één van de twee huurderszetels waarvan het recht op voordracht berust bij onze huurdersvereniging.

Voordat tot benoeming kan worden overgegaan is goedkeuring van de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) noodzakelijk.

Herkent u zich in het geschetste profiel? Dan nodigen wij u uit om voor 30 september 2018 uw sollicitatiebrief met uitgebreide CV te zenden via het e-mailadres: sollicitatie@landvanaltena.nl

Op de pagina van de RvC stelt onze RvC zich voor en kunt u het reglement RvC en de kwaliteitsprofielen bekijken.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van RVC, de heer Peter de Wit, 0654778631.

 

juli 2018

Nieuwsbrief juli 2018

Nieuwsbrief juli 2018

Lees verder

mei 2018

Meld misdaad anoniem

Lees verder

april 2018

Nieuwsbrief april 2018

Nieuwsbrief april 2018

Lees verder

januari 2017

Belangrijke veiligheids waarschuwing

Belangrijke veiligheids waarschuwing

Lees verder

juli 2015

Volg ons op Facebook

Volg ons op Facebook

Lees verder
pagina 1 van 2
volgende

Woonstichting Land van Altena | Prinses Beatrixlaan 2 | 4255 VB Nieuwendijk | 0183 - 40 87 88 | info@landvanaltena.nl