Vergroot/verklein:

Ergens niet mee eens

Als u een klacht hebt over onze organisatie of over een medewerker, dient u zich allereerst te wenden tot de afdeling of de persoon waar u het meningsverschil mee hebt. Blijft het verschil van mening bestaan, dan kunt u de hierna beschreven procedure volgen.

Als u het niet eens bent met een beslissing die door de corporatie of een medewerker is genomen, dient u dit aan te kaarten bij de directeur/bestuurder.
Dit doet u door een brief te schrijven, waarin u uitlegt wat de situatie is en waarom de beslissing volgens u niet juist is. Als er onduidelijkheden zijn, zal de directeur/bestuurder u uitnodigen om één en ander toe te komen lichten. Vervolgens zal hij een besluit nemen en u daarvan op de hoogte stellen. Is dit besluit in uw nadeel, dan hebt u het recht om in beroep te gaan bij de Regionale Geschillen Commissie.

Regionale Geschillen Commissie
Sinds 2009 is er een Regionale Geschillen Commissie, die voor de corporaties Woonlinie, Woonservice Meander en Woonstichting Land van Altena en voor Woongaard (enkel voor woningzoekenden uit het Land van Heusden en Altena) de geschillen behandelt. Bij deze commissie kunt u terecht als u het niet eens bent met een beslissing, die door de corporatie is genomen.
De commissie telt 3 leden.
Het reglement van de Regionale Geschillen Commissie en een formulier waarmee u uw geschil kenbaar kunt maken en toelichten is hieronder te downloaden. U kunt het ook ophalen bij ons kantoor.
De Regionale Geschillen Commissie zal uw geschil bestuderen en eventueel de mensen en instanties horen, waar u mee te maken hebt gehad. Uiteraard wordt ook u uitgenodigd om uw geschil toe te lichten. Vervolgens zal de commissie een beslissing nemen en daarvan u en de directeur/bestuurder op de hoogte brengen.

Formulieren
Reglement Regionale Geschillen Commissie Land van Heusden en Altena
Geschillenformulier 
Machtigingsformulier
Informatie over een geschil

Woonstichting Land van Altena | Prinses Beatrixlaan 2 | 4255 VB Nieuwendijk | 0183 - 40 87 88 | info@landvanaltena.nl