Vergroot/verklein:

Beleidsstukken

Onderstaande stukken zijn als pdf-bestand te downloaden

Jaarverslagen
In de jaarverslagen zijn niet alleen financiële gegevens opgenomen, zoals balans, winst- en verliesrekening en de bedrijfswaardeberekening, maar ook het volkshuisvestingsverslag en de resultaten van ons jaarlijkse bewonersonderzoek.

Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2008
Jaarverslag 2007
Jaarverslag 2006

Ondernemingsplan 'Met het oog op de toekomst'
In ons ondernemingsplan (2015-2019) zijn onze missie en plannen verwoord voor de periode tot en met 2019.
Het ondernemingsplan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met onze stakeholders:
• gemeente Werkendam;
• gemeente Woudrichem;
• huurdersvereniging AUW;
• huurdersorganisatie Nieuwendijk;

Onze missie, waar we voor staan
Als maatschappelijk ondernemer dragen wij, met oog voor betaalbaarheid en kwaliteit, zorg voor passende huisvesting aan huurders die niet zelfstandig in huisvesting kunnen voorzien. We willen dat mensen in het Land van Heusden en Altena met plezier (komen) wonen. Keuzevrijheid om te wonen in het dorp en de woning die het beste past, is daarin belangrijk. Hierbij gaat bovenal de aandacht uit naar de doelgroep, ouderen en mensen met een beperking en/of zorgvraag. Tegen de achtergrond van geschetste ontwikkelingen zien we deze taak als onze primaire verantwoordelijkheid.

Kernwaarden:
• verantwoordelijk en betrokken;
• laagdrempelig;
• flexibel.

Het volledige ondernemingsplan kunt u hier downloaden:
Ondernemingsplan 2015 - 2019 'Met het oog op de toekomst'

Jaarplannen
Voor aanvang van een jaar wordt een jaarplan gemaakt en vastgesteld.
Een jaarplan biedt een opsomming van onze plannen voor het betreffende jaar.
Het jaarplan wordt gebruikt bij de uitvoering van de plannen en door de Raad van Commissarissen om toezicht te houden.
In het jaarverslag wordt verslag gedaan van de uitvoering.
Onze jaarplannen kunt u hieronder downloaden:

Jaarplan 2019
Jaarplan 2018
Jaarplan 2017  en Jaarplan 2017 - Bijlagen
Jaarplan 2016  en Jaarplan 2016 - Bijlagen
Jaarplan 2015
Jaarplan 2014
Jaarplan 2013
Jaarplan 2012
Jaarplan 2011
Jaarplan 2010
Jaarplan 2009
Jaarplan 2008
Jaarplan 2007

Prestatieafspraken
Woningcorporaties dragen bij aan het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid.
De gemeente(n), huurdersorganisaties en corporaties uit een gebied leggen jaarlijks
hiervoor hun afspraken vast in de Prestatieafspraken, waar ook door alle partijen
hun handtekening onder wordt gezet.
Op 5 november 2018 werden de Prestatieafspraken 2019 vastgelegd.
 

Overige stukken die betrekking hebben op onze organisatie:
Statuten
Reglement Raad van Commissarissen
Kwaliteitsprofielen Raad van Commissarissen
Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie
Reglement Auditcommissie
Bestuursreglement
Toezichtsvisie
Integriteitscode en Gedragscode
Klokkenluidersregeling
Strategisch Voorraad Beleidsplan vanaf 2016
Visitatierapport 2016
Visitatierapport 2011
Asbestbeleid 2013

Woonstichting Land van Altena | Prinses Beatrixlaan 2 | 4255 VB Nieuwendijk | 0183 - 40 87 88 | info@landvanaltena.nl