Vergroot/verklein:

Huur opzeggen

Hieronder vindt u alle informatie met betrekking tot de huuropzegging.

De huur moet schriftelijk worden opgezegd. Het formulier daarvoor kunt u onderaan deze pagina downloaden. De huur opzeggen kan tot vier weken voordat u de woning verlaat.
In verband met de planning van onze afdeling onderhoud en de toewijzing aan een nieuwe huurder is het echter zeer prettig als u de huur opzegt, zodra u weet dat er verhuisd gaat worden. In een zo vroeg mogelijk stadium dus. Het is dan niet nodig om een precieze datum van vertrek te noemen. Een voorlopig inschatting van een verhuisperiode is voldoende.

Het moment van vertrek uit de woning kan op iedere willekeurige dag van de maand plaatsvinden. De huur wordt in rekening gebracht tot en met de dag dat u de sleutels inlevert.

Voorinspectie
Zo snel mogelijk na uw huuropzegging maakt u een afspraak met onze opzichter voor de voorinspectie. De voorinspectie is bedoeld om in kaart te brengen of er door ons nog zaken aan de woning moeten worden aangepast, voordat deze opnieuw verhuurd wordt en om af te spreken hoe de woning door u zal worden opgeleverd.

Nieuwe bewoner
Na de voorinspectie wordt de woning aangeboden in een volgende advertentie via Woongaard. De nieuwe huurder zal waarschijnlijk contact met u opnemen voor het bezichtigen van de woning. U kunt die gelegenheid aangrijpen om eventuele over te nemen zaken aan de nieuwe bewoner(s) aan bieden. U ontvangt van ons het overnameformulier, waarmee u de samen gemaakte afspraken kunt vastleggen. Voor de goede orde: de nieuwe huurder is niet verplicht om iets van u over te nemen!

Eindinspectie
De eindinspectie vindt plaats op uw laatste huurdag. Minimaal drie dagen voordat u de woning verlaat, maakt u met ons een afspraak voor deze eindinspectie en het inleveren van de sleutels. Samen met u controleert onze medewerker de woning en of de afspraken die tijdens de voorinspectie gemaakt zijn, door u zijn nagekomen.
Ook het overnameformulier wordt bij de eindinspectie gecontroleerd. Als onze medewerker gebreken of beschadigingen aan de woning constateert, krijgt u enkele dagen de tijd om deze te herstellen. Over deze periode wordt huur gerekend. U kunt het eventuele herstelwerk ook door de Woonstichting laten uitvoeren. Wij brengen dan de kosten van reparatie en de huur over deze periode bij u in rekening.
Is alles in orde dan neemt onze medewerker samen met u de meterstanden op van elektra, gas en water. Deze meterstanden dient u zelf door te geven aan uw leveranciers.
Laat gas, water en elektra niet afsluiten!
Als de eindinspectie is afgerond, kunt u afscheid nemen van uw oude woning en de sleutels inleveren bij onze medewerker.

Eindafrekening
Binnen een maand na uw verhuizing ontvangt u op uw nieuwe adres een eindafrekening van Woonstichting Land van Altena. Hierin staat aangegeven wat de eventuele resterende kosten zijn. Valt de eindafrekening in uw voordeel uit en heeft u dus nog geld van ons tegoed, dan zullen we dit binnen een maand nadat de sleutels zijn ingeleverd aan u overmaken.

Huuropzeggingsformulieren
Hieronder treft u een tweetal formulieren voor het opzeggen van uw woning. Uw kunt de formulieren downloaden, printen, invullen en aan ons opsturen.

huuropzeggingsformulier
huuropzeggingsformulier na overlijden huurder

Woonstichting Land van Altena | Prinses Beatrixlaan 2 | 4255 VB Nieuwendijk | 0183 - 40 87 88 | info@landvanaltena.nl