Vergroot/verklein:

Uit elkaar gaan

Ik ga scheiden. Mag ik of mijn partner in de woning blijven?
Is er sprake van echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap, dan beslist u samen wie er als huurder in de woning mag blijven. Als u het hierover samen niet eens kunt worden, kunt u de rechter laten bepalen wie er als huurder in de woning mag blijven.
Een woningcorporatie heeft in principe hierover niets te zeggen.
Als u een echtscheidingsbeschikking hebt, waarin staat dat de woning aan u is toegewezen dan mag u in de woning blijven wonen.
De echtscheidingsbeschikking is pas geldig als het is ingeschreven in het huwelijksregister van de plaats waar u getrouwd bent.
Geregistreerde partners kunnen buiten de rechter om de relatie laten beeïndigen met een overeenkomst, die is opgesteld door een advocaat of een notaris. Hierin moet dan staan wie er in de woning mag blijven wonen.
 

Samenwoning wordt verbroken. Wie mag er in de woning blijven?
Als de huurovereenkomst op naam van één van u beiden staat, dan mag die persoon in de woning blijven. De andere persoon heeft geen recht op de woning.
Staat de huurovereenkomst op beider namen, dan beslist u samen wie er als huurder in de woning mag blijven.
Het kan zijn dat u dit al hebt laten beschrijven in de samenlevingsovereenkomst.
Is dit niet beschreven en komt u er samen niet uit, dan kunt u de rechter laten bepalen wie er als huurder in de woning mag blijven.
Een woningcorporatie heeft in principe hierover niets te zeggen.
 

 

Woonstichting Land van Altena | Prinses Beatrixlaan 2 | 4255 VB Nieuwendijk | 0183 - 40 87 88 | info@landvanaltena.nl