Vergroot/verklein:

Huurdersvereniging

Een huurdersvereniging behartigt de belangen van alle huurders van onze corporatie

Om op te komen voor de belangen van de huurders van onze Woonstichting is huurdersvereniging A.N.U.W. actief. 

Mede namens u hebben bewoners zitting in de huurdersvereniging. De bewoners in een huurdersvereniging zijn onafhankelijk, hebben belangstelling voor hun woonomgeving en willen mee denken over het leefbaar houden en leefbaarder maken van dorp en buurt.

Beleid dat wij willen wijzigen leggen we voor advies of instemming voor aan de huurdersvereniging. U moet dan bijvoorbeeld denken aan het programma voor groot onderhoud, aan de procedure voor het aangaan en beëindigen van een huurovereenkomst, het huurprijzenbeleid, de procedure bij verhuizing of aan nieuwbouwbeleid in het algemeen. Allemaal zaken dus die al onze huurders en woningzoekenden aan kunnen gaan.
De huur die u persoonlijk betaalt, uw eigen woningaanpassing, enz. is een zaak tussen u en de Woonstichting zelf.
 
De huurdersvereniging ontvangt jaarlijks een subsidie van de Woonstichting. Tevens wordt eenmalig subsidie verstrekt als de huurdersvereniging ondersteuning nodig heeft van bijvoorbeeld de Woonbond.


Minimaal twee keer per jaar heeft de huurdersvereniging en de Woonstichting overleg met elkaar.

Lid worden
Wilt u betrokken worden bij het beleid van de Woonstichting of kunt u als huurder wel een steuntje in de rug gebruiken, wordt dan lid van de huurdersvereniging. Op de website, waarop u kunt lezen wie er in het bestuur zitten en waar zij zich mee bezighouden, van Huurdersvereniging A.N.U.W. leest u meer. 

 

Woonstichting Land van Altena | Prinses Beatrixlaan 2 | 4255 VB Nieuwendijk | 0183 - 40 87 88 | info@landvanaltena.nl