Vergroot/verklein:

Huurovereenkomst

Iedere huurder heeft een huurovereenkomst. Deze is afgesloten bij het betrekken van de woning. Lees en bewaar de huurovereenkomst goed, want hierin staan uw rechten en plichten vermeld. Onderdeel van de huurovereenkomst zijn de Standaard Algemene Huurvoorwaarden. Dit zijn de regels waar u en Woonstichting Land van Altena zich aan moeten houden.

Belangrijke regels voor de huurder:

  • U betaalt maandelijks uw huur voor of óp het begin van de maand;
  • U onderhoudt uw woning naar behoren;
  • U onderhoudt uw tuin/balkon naar behoren;
  • U geeft omwonenden geen overlast;
  • U zorgt er voor dat uw partner, kinderen, bezoek en huisdieren geen overlast veroorzaken aan omwonenden.


Huurder(s)
Huurders van de woning zijn de personen die op de huurovereenkomst staan en deze ondertekend hebben. Een getrouwde of geregistreerde partner is volgens de wet automatisch medehuurder. De partner ondertekent daarom ook de huurovereenkomst. Wanneer het huwelijk of het geregistreerde partnerschap wordt voltrokken ná ondertekening van de huurovereenkomst, worden beide partners automatisch aangemerkt als huurder. Een nieuw huurcontract is dus niet nodig. Huurders en medehuurders hebben dezelfde rechten en plichten. Om uw partner in onze administratie op te laten nemen, bezorgd u ons een kopie van het voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Woonstichting Land van Altena | Prinses Beatrixlaan 2 | 4255 VB Nieuwendijk | 0183 - 40 87 88 | info@landvanaltena.nl