Vergroot/verklein:

Medehuurder

Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de huurder. Zo kunt u als medehuurder niet zomaar door de huurder uit de woning worden gezet.

Als echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder bent u automatisch medehuurder, zolang u in dezelfde woning woont. Dit geldt ook als het huwelijk of geregistreerde partnerschap is gesloten na het ingaan van de huurovereenkomst.
Bij overlijden van de huurder wordt de medehuurder automatisch de huurder.
Partners die samenwonen, maar niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben, zijn niet automatisch medehuurder.
Inwonende kinderen zijn ook niet automatisch medehuurder
  

Aanvragen om medehuurder te mogen worden
Om medehuurder te worden moet een verzoek bij de woonstichting worden ingediend. Voorwaarde is dat u minstens 18 jaar bent en al minstens twee jaar lang een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert. Wij hebben daarvoor als bewijs een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie nodig met daarop de datum waarop u op het adres bent gaan wonen.

Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de huurder. Zo kunt u als medehuurder niet zomaar door de huurder uit de woning worden gezet. Een partner van een huurder die geen medehuurder is, kan daarentegen wél door de huurder op straat gezet worden. Iedere inwonende die niet als medehuurder geregistreerd staat, zal de woning moeten verlaten als de huurder de huur opzegt of komt te overlijden.

Woonstichting Land van Altena | Prinses Beatrixlaan 2 | 4255 VB Nieuwendijk | 0183 - 40 87 88 | info@landvanaltena.nl