Vergroot/verklein:

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid in de huurkosten en zorgt ervoor dat u in verhouding niet te veel huur betaalt.

Huurtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst Toeslagen. Dit kan enkel via internet op www.toeslagen.nl.  U hebt hiervoor een DigiD nodig.
Huurtoeslag kunt u niet meer via een formulier aanvragen, daarom kan uw verhuurder dit niet voor u regelen.

Wijzigingen doorgeven
Als u huurtoeslag ontvangt, is het belangrijk om onderstaande wijzigingen tijdig door te geven aan de Belastingsdienst Toeslagen via www.toeslagen.nl:

  • verlaging inkomen;
  • verhoging inkomen;
  • huwelijk of samenwoning;
  • echtscheiding;
  • vertrek van een kind of inwoner;
  • een kind dat weer thuis komt wonen;
  • uw partner gaat in een verzorgingshuis wonen;
  • overlijden van uw partner
  • tussentijdse huurverhoging na een nieuw aangebrachte voorziening, zoals isolatie, nieuwe cv-ketel enz.

Van belang is verder dat op de peildatum voor de huurtoeslag alle bewoners van het huis staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) en dat degenen die vertrokken zijn tijdig uitgeschreven zijn.
Na het doorgeven van de verandering kan de huurtoeslag verhoogd of verlaagd worden. Dit geldt ook voor de maanden van het jaar die al verstreken zijn.

Uitbetaling is voorlopig!
De huurtoeslag wordt verstrekt op basis van het geschatte inkomen van alle bewoners ten tijde van de aanvraag. Pas in de tweede helft van het jaar volgend op het jaar waarin de huurtoeslag ontvangen werd, wordt de huurtoeslag definitief vastgesteld. Het is daardoor mogelijk dat u nog een nabetaling krijgt of dat u de teveel ontvangen toeslag moet terugbetalen. Meer informatie Meer informatie over huurtoeslag kunt u vinden op de website van de Belastingdienst: www.toeslagen.nl

Woonstichting Land van Altena | Prinses Beatrixlaan 2 | 4255 VB Nieuwendijk | 0183 - 40 87 88 | info@landvanaltena.nl