Vergroot/verklein:

Opbouw huurbedrag

De huur kan per woning verschillend zijn

Oppervlakte, isolatie, tuin, voorzieningen en nog een flink aantal andere factoren bepalen met elkaar de hoogte van de huur. Eigenlijk hebben alleen de nieuwste woningen van gelijke grootte en hetzelfde type exact dezelfde huur. Bij oudere woningen is dat zelden meer het geval. Door de jaren heen zijn daar veel nieuwe voorzieningen in aangebracht, waarvan een cv-installatie, een hr-ketel en isolatie de belangrijkste zijn. De huurverhoging die met het aanbrengen van een extra voorziening samenhangt, kan per keer verschillen. Zo levert een hoge rentestand een grotere huurverhoging op dan een lage rentestand en verschillen ook de offertes die aannemers uitbrengen voor het uitvoeren van een soortgelijk karwei. Dat u een andere huur betaalt als mensen in een soortgelijke oudere woning met soortgelijke voorzieningen is dus heel gebruikelijk.

Bruto huur en netto huur

De netto huur (ook wel kale huur genoemd) is de huur waarover de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli en de eventuele huurtoeslag berekend wordt. Bij de nieuwste woningen vallen bijna alle voorzieningen onder de netto huur. Wat er buiten valt is de glasverzekering, het rioolontstoppingsfonds en de eventuele servicekosten.

Woonstichting Land van Altena | Prinses Beatrixlaan 2 | 4255 VB Nieuwendijk | 0183 - 40 87 88 | info@landvanaltena.nl