Vergroot/verklein:

Wat mag en wat niet

In principe mag u de woning inrichten en aanpassen naar uw eigen smaak. Er zijn wel een aantal voorwaarden verbonden aan een dergelijke aanpassing:

  • De constructie van de woning mag niet in gevaar komen door de aanpassing.
  • De aanpassing mag geen gevaar opleveren.
  • Uw buren moeten schriftelijk toestemming geven als de aanpassing dit vereist. 
  • Als dit is vereist, moet een bouwvergunning worden aangevraagd bij de gemeente.
  • Aanpassingen en/of uitbreidingen aan technische installaties (cv, elektra, gas, water, ventilatiesysteem) moeten worden gedaan door een erkend installateur.
  • U moet schriftelijk toestemming vragen aan de Woonstichting. Daarvoor bestaat een speciaal formulier dat u hieronder kunt downloaden of telefonisch aan kunt vragen bij de technische dienst.
  • Alle kosten van de aanpassing zijn voor rekening van de huurder. Ook die van het onderhoud en de eventuele verzekering van de aanpassing.
  • Indien de aanpassing in de weg zit om ons onderhoud uit te kunnen voeren, bent u verplicht de aanpassing (tijdelijk) te verwijderen.

Woning aanpassen, eerst toestemming vragen
Volgens de huurovereenkomst moet u toestemming vragen voor een woningaanpassing.
In de meeste gevallen zult u deze ook krijgen als u voldoet aan de voorwaarden die in het hoofdstuk "Wat mag en wat niet" staan vermeld.

Download hier het aanvraagformulier voor het aanbrengen van een verandering aan de woning

Uw aanpassing bij verhuizing
Als u gaat verhuizen krijgt u van de Woonstichting geen vergoeding voor uw aanpassing, tenzij anders met u is afgesproken.

Woonstichting Land van Altena | Prinses Beatrixlaan 2 | 4255 VB Nieuwendijk | 0183 - 40 87 88 | info@landvanaltena.nl