Glasschade

Als u geen glasverzekering via ons heeft afgesloten, dient u gebroken of beschadigde ruiten zelf te (laten) repareren.

U kunt natuurlijk ook deelnemen aan de collectieve glasverzekering. De kosten daarvoor bedragen 1,00 euro per maand (prijspeil 1-1-2014).

Als u nog geen glasverzekering heeft, kunt u zich alsnog opgeven. Een telefoontje
of een e-mail is voldoende om een deelnameformulier toegezonden te krijgen.
Zodra dit formulier ondertekend bij ons binnen is, bent u deelnemer.
Opgave voor het glasfonds kan bij de afdeling onderhoud.

Deelnemers aan de glasverzekering kunnen glasschades 24 uur per dag melden op een landelijk en gratis telefoonnummer 0800 0226100.

Glasschade melden via e-mail kan ook: info@serviceglasherstel.nl

 

Woonstichting Land van Altena | Prinses Beatrixlaan 2 | 4255 VB Nieuwendijk | 0183 - 40 87 88 | info@landvanaltena.nl