Vergroot/verklein:

Wie doet wat ?

Inrichten naar uw eigen smaak

Van een aantal zaken ligt het voor de hand dat u deze zelf doet. Dit zijn de werkzaamheden die direct te maken hebben met de smaak van de huurder waar het gaat om de inrichting in en rond de woning, zoals:
• het witten, sausen, behangen en schilderen binnenshuis;
• de aanleg en het onderhoud van de tuin;
• het onderhoud van hekken, hagen en schuttingen;
• aanleg en onderhoud van de bestrating.

Schade aan de woning
In een huis waarin intensief geleefd wordt, gaat wel eens iets kapot. Een deur die open wordt gegooid tegen een meubel, een hete pan op een kunststof aanrechtblad of een douchekop die uit uw handen valt, zijn hier wat voorbeelden van. Schades als deze dient u zelf te (laten) repareren. Dat kunt u zelf doen, maar u kunt ook een aannemer of de Woonstichting inschakelen. In het laatste geval kunt u contact opnemen met de onderhoudsdienst. U ontvangt dan, nadat de schade is opgenomen, een prijsopgave voor de reparatie.

Glasschade, verstopte afvoer
Een verstopte afvoer en een kapotte ruit zijn dingen waar bijna iedereen wel eens mee te maken krijgt. De kosten voor reparatie hiervan zijn in principe voor rekening van de huurder. Tegen een geringe verhoging van de huur kan de Woonstichting deze reparaties en de bijkomende kosten echter van u overnemen.

Wat doen wij
Een aantal reparaties, die normaal gesproken voor rekening van de huurder zijn, worden gratis door de Woonstichting uitgevoerd als u hiervoor hebt getekend.
Het gaat om: het vervangen en repareren van hang- en sluitwerk, kranen, schakelaars, contactdozen, deurbel en sanitair.
Ook onderhoud aan uw woning is voor onze rekening. Een groot deel van deze werkzaamheden worden uitgevoerd aan de hand van de onderhoudsbegroting.
Het complex waar uw woning toe behoort, wordt jaarlijks bekeken en waar nodig worden maatregelen genomen die de onderhoudsstaat van de woning op peil houden. Huizen die vrij komen, worden in de meeste gevallen (met een huurverhoging) opgeknapt. Met al uw vragen over onderhoud, de onderhoudsplanning of voor onderhoudsadviezen, kunt u bij onze afdeling onderhoud terecht, onderhoud@landvanaltena.nl.

Woonstichting Land van Altena | Prinses Beatrixlaan 2 | 4255 VB Nieuwendijk | 0183 - 40 87 88 | info@landvanaltena.nl